Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Flag: NetherlandsPiet Bult

Plaats: Oost-Stellingwerf, Fryslân (Friesland), Nederland

Website: www.stellingwerfs-eigen.nl


This text is in Dutch.
[Nederlands]
[Stellingwarfs
] [English]

Portrait of Piet BultIk ben Piet Bult uit (Oost)Stellingwerf in het zuidoosten van de provincie Fryslân in Nederland. Hier is mijn leven begonnen als jongste uit een groot gezin en ben ik drie-talig opgevoed. In de eerste plaats was dat in het Stellingwerfs, zoals mijn ouders dat spraken. Mijn opa (stamoudste) was de laatste boer op de beroemde boerderij Duinenzathe in Appelsche. Wat daarnaast bij ons thuis aan kwam lopen waren meestal naast het Stellingwerfs ook veel Fries- en ‘Hollands’-sprekenden. Op de lagere school was het al niet anders, van alles door elkaar. Ik ben er vrij zeker van dat toen al mijn interesse is gewekt voor taal en dat gevoel heb ik nog steeds. Mijn interesse ligt nou niet bepaald in de herkomst van woorden of iets dergelijks maar bestaat meer uit belangstelling voor de tael in het dagelijks gebruik. Vaak lever ik te pas en ook wel eens te onpas kritiek om een diskussie uit te lokken. Dat wordt vaak niet begrepen, maar dat zal aan mij liggen.

In mijn jeugd (1965-1970) heb ik een aantal jaren dwars door Europa gezworven, meestal alleen in mijn lelijk Eend (Citroën 2cv). Onder andere in Zweden met – de toen daar nog onbekende – kroketten langs deuren lopen venten, in het Joegoslavië van toen met groente op de markt gestaan en in het Oost-Duitsland van voor het vallen van de muur, opgepakt gezeten omdat mijn auto’tje met één wiel net op een streep stond waar men dat daar en toen heel erg vond.

De eerste helft van mijn leven heb ik voornamelijk technische dingen gedaan en heb mij in leven gehouden met timmeren, schilderen, gas-, water-, elektrisch- en cv-(service)monteur. Auto’s hadden toen voor mij ook maar weinig geheimen. In 1979 was ik zelfs nog eens kampioensmonteur op Zandvoort in de Formule-V klasse. Zowel voor mijn werk als in m’n vrije tijd kwam ik toen ook nog regelmatig in het buitenland en kan mij dan ook redelijk behelpen in het Frans, Duits en Engels. Het verstaan en het volgen van Spaans, Italiaans en een woord enkel Russisch gaat ook nog net.

De tweede helft van mijn leven waar ik intussen aan ben begonnen, houd ik mij voornamelijk bezig met computers in het eigen ICT-bedrijf. Eerst ging het voornamelijk om de hardware maar daar ben ik vanaf gestapt. Momenteel is het de software die voor mij het belangrijkste is. Nou ja, en als je dan dagelijks toch al zo’n vijfhonderd tot soms wel duizend programmaregels schrijft, kan daar natuurlijk ook nog wel eens een gedichtje of een verhaaltje bij. Totdat er (rond 1984?) een nieuwe spelling kwam heb ik voornamelijk in het Fries geschreven. Daarna, in eenkeer geen letter meer. Die nieuwe woorden vond ik eigenlijk maar niets en daar ben ik het met mijzelf nog steeds wel mee eens. Rond de eeuw- en milenniumwissel kwam ik in contact met de ‘Stellingwarver Schrieversronte’ en heb mij – naast mijn dagelijks werk – helemaal toegelegd op het schrijven in het Stellingwerfs.

In 2003 had ik ongeveer twintigduizen Stellingwerfse woorden samen met de Nederlandse tegenhanger verzameld in een computerbestand. Die heb ik toen in twee boekjes in eigen beheer uitgegeven. Toen ik ook nog bedacht om de hele Bijbel in het Stellingwerfs te gaan vertalen liep ik met de Schrieversronte een beetje vast. In juni 2004 heb ik toen samen met een kammeraad het startschot voor de vertaling van de hele Bijbel in het Stellingwerfs gegeven in de kerk van Oldeberkoop. Om het vertaalproject een degelijk fundament te geven zijn we een maand later de stichting Stellingwerfs Eigen begonnen (zie: www.stellingwerfs-eigen.nl). Nu, tegen halverwege 2006 liggen we behoorlijk op schema want er zijn nog slechts een paar van de zevenenzeventig boeken te gaan voor de eerste complete versie. Het wordt nu tijd voor het verbeteren en nogeens verbeteren. WIj hebben er alle vertrouwen in dat we in juni 2009 de complete Stellingwerfse Bijbel met zevenenzeventig boeken kunnen presenteren. De stichting wil daarnaast ook graag een laagdrempelige toegang bieden tot de Stellingwerfse schrijverij in het algemeen. We hebben daarvoor een eigen lokaal te beluisteren radioprogramma en in januari 2006 zijn we ook aan een electronisch Stellingwerfs maandblad ‘An de liende’ begonnen.

Ik hoop, en ga daar vanuit, dat de leden van deze Lowlands-lijst mij zo af en toe een beetje kunnen helpen met wat mooie woorden of zegswijzen. Ik van mijn kant kan hier misschien nog wel eens een frisse Stellingwerfse wind laten waaien. Nu moet ik mij evenwel niet teveel meer op mijn hals halen want mijn vrouw blijft toch nog steeds mijn allergrootste vrijetijdsbesteding.

Mijn motto (vrij naar Pythagoras): niets verdwijnt, het veranderd slechts.

Met een vriendelijke groet uit Stellingwerf in de provincie Friesland (Nl),
Piet Bult

website: www.stellingwerfs-eigen.nl
e-mail: info@stellingwerfs-eigen.nl

Piet Bult
2006


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA