Lowlands-L Travel
Lowlands-L Travel : Places to Experience and Remember

Please Fasten Your Seat Belts!

Contents


Global Pilot
Places to See
Places to Meet
Places to Stay

Things to Do

Places to Eat

Things to Taste

Things to Buy

Things to Know

Things to Say


Other Sites

Home Base
Participants
Works Wanted
Disclaimer
Contact
Guests
Lowlands-L
Offline Resources
Anniversary
Gallery
Traditions
The Crypt
History
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
   · Canada
   · Deutschland
   · France
   · 日本 Japan
   · United Kingdom
   · United States

New:
Ameland Tour
The Abbotts
Ballin-Stadt
Belgian Fries
Berlin
Berney Arms
East Frisian Tea
Edinburgh
Gilmerton Cove
Hahndorf
Heath Honey
Heath Torte
Holyrood Sundial
Hunebedden
Kiekeberg Museum
Land Hadeln
Leeuwarden
North German Fish
Papeloze kerk
Pfaffenlose Kirche
Priestless Church
Steenokkerzeel
St. Jacob’s Path
Van Harinxa Canal
Western AustraliaBasic Travel Phrases
Fundamentele uitdrukkingen voor reizigers

English
>
Dutch
Engels
>
Nederlands

Door Jan Paulus, Dronten, Flevoland, Netherlands,
en Reinhard F. Hahn, Seattle, Washington, VSA, juni 2007

Hello! Hi!

Hallo!

Welcome!

Welkom!

Good morning!

Goedemorgen!

Good day!

Goededag!

Good evening!

Goedendag!

Good night!

Goedenacht!

Good bye!

Tot ziens!

How are you?

Hoe gaat het met u/je? ~ Hoe is het?

I’m well. And you?

Met mij gaat het goed. En met u/jou?

See you later!

Tot ziens!

Thank you!

Dank u/je wel!

Thank you for everything!

Dank u/je voor alles!

You’re welcome. (Don’t mention it!)

Geen dank!

Excuse me ... [requesting attention]

Pardon!

I beg your pardon. Sorry. [apologizing]

Neem me niet kwalijk.

What’s your name?

Hoe heet u/je? ~ Hoe is uw/je naam?

My name is ...

Ik heet …

Where are you from?

Waar komt/kom u/je vandaan?

I’m from ...

Ik kom uit …

This is ...

Dit is …

I have ...

Ik heb …

I am ...

Ik ben …

He/ she is ...

Hij/zij is …

We are ...

Wij/we zijn …

They are ...

Zij/ze zijn …

Pleased to make your acquaintance!

Prettig met u kennis te maken!

I want to learn [Dutch].

Ik wil [Nederlands] leren

I don’t understand.

Ik begrijp het niet.

Not so fast!

Niet zo snel!

I don’t speak ...

Ik spreek geen …

Do you speak ...?

Spreekt/spreek u/je ...

Where can one hear people speak ... around here?

Waar kan men mensen in deze buurt … horen spreken?

I’m lost. We’re lost.

Ik ben de weg kwijt. Wij zijn de weg kwijt.

Can you help me/ us?

Kunt u me/helpen?

Where is ...?

Waar is …?

There is no ... here.

Er is geen … hier.

I am looking for a room /hotel/ pension/ restaurant/ pub.

Ik zoek een kamer/ hotel/ pension/ restaurant/ café.

Do you have a vacant room?

Heeft u een kamer vrij?

How many?

Hoeveel?

How much?

Hoeveel?

How much does it/ this/ that cost?

Hoeveel kost het/ dit/ dat?

Too much.

Te veel.

That’s too expensive.

Dat is te duur.

That’s enough.

Dat is genoeg!

More!

Meer!

I’ll take/ buy it.

Ik neem/ koop het.

What is this?

Wat is dit?

What is this called?

Hoe wordt dit genoemd?

This one.

Deze/ dit.

That one.

Die.

These ones.

Deze.

Those ones.

Die.

Do you take credit cards?

Accepteert u credit cards?

Now.

Nu.

Later.

Later.

Yes.

Ja.

No.

Nee.

Yes, please.

Ja, alstublieft/ alsjeblieft.

No, thanks.

Nee, dank u/ je wel.

OK. All right.

OK. Goed.

All (of it).

Alles.

Nothing. None of it.

Niets.

I don’t want it.

Nee, dank u.

Take a seat!

Ga zitten! Gaat u zitten!

I am hungry/ thirsty/ exhausted/ sick.

Ik heb honger /dorst. ~ Ik ben uitgeput/ ziek.

Take a seat.

Ga zitten. Gaat u zitten.

I like it.

Ik vind het mooi/fijn.

I don’t like it.

Ik vind het niet mooi/fijn.

It’s delicious.

Het is heerlijk.

It’s beautiful.

Het is prachtig.

It’s terrible.

Het is verschrikkelijk.

That’s (very) ...

Dat is (erg) …

Is there ...? Do you have any ...?

Is er …? Heeft u/ heb je …?

I don’t know.

Ik weet het niet.

One moment, please.

Ogenblik graag.

I’m not interested.

Ik ben niet geïnteresseerd.

This is mine/ ours.

Dis is van mij/ ons.

Watch out! Be careful!

Kijk uit! ~ Voorzichtig!

Leave me alone!

Laat mij/me alleen!

Go away!

Ga weg!

Stop that!

Houd daarmee op!

Let (me) go!

Laat me los!

Stop! Halt!

Ho! Stop!

Help!

Help!© 2007, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA