Lowlands-L Travel
Lowlands-L Travel : Places to Experience and Remember

Please Fasten Your Seat Belts!

Contents


Global Pilot
Places to See
Places to Meet
Places to Stay

Things to Do

Places to Eat

Things to Taste

Things to Buy

Things to Know

Things to Say


Other Sites

Home Base
Participants
Works Wanted
Disclaimer
Contact
Guests
Lowlands-L
Offline Resources
Anniversary
Gallery
Traditions
The Crypt
History
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
   · Canada
   · Deutschland
   · France
   · 日本 Japan
   · United Kingdom
   · United States

New:
Ameland Tour
The Abbotts
Ballin-Stadt
Belgian Fries
Berlin
Berney Arms
East Frisian Tea
Edinburgh
Gilmerton Cove
Hahndorf
Heath Honey
Heath Torte
Holyrood Sundial
Hunebedden
Kiekeberg Museum
Land Hadeln
Leeuwarden
North German Fish
Papeloze kerk
Pfaffenlose Kirche
Priestless Church
Steenokkerzeel
St. Jacob’s Path
Van Harinxa Canal
Western AustraliaTaalgids voor reizigers
Taolgids veur reizigers

Nederlands
>
Zuidwest-Drents
Nederlaands
>
Zuudwest-Drents

Door Arend Victorie, Hoogeveen, Drenthe, Nederland,
en Jan Paulus, Dronten, Flevoland, Nederland, juli 2007

Hallo!

Moi!

Welkom!

Bliede daj der bint!

Goedemorgen!

Goeienmörgen!

Goededag!

Goeiendag!

Goedendag!

Goeienaovend!

Goedenacht!

Goeiennacht!

Tot ziens!

Goodgaon!/Moi!

Hoe gaat het met u/je? ~ Hoe is het?

Hoe giet ’t mit oe?

Met mij gaat het goed. En met u/jou?

Mit mij giet ’t good, en mit oe?

Tot ziens!

Ik zie oe later!

Dank u/je wel!

Daank oe wel!

Dank u/je voor alles!

Daank veur alles

Geen dank!

Bliede daj der bint!

Pardon!

Nim mij niet kwaolijk mar …

Neem me niet kwalijk.

Nim mij niet kwaolijk … 

Hoe heet u/je? ~ Hoe is uw/je naam?

Hoe hiet ie?

Ik heet …

Mien name is …

Waar komt/kom u/je vandaan?

Waor koj vandaon?

Ik kom uit …

Ik kome van/uut …

Dit is …

Dit is …

Ik heb …

Ik heb.

Ik ben …

Ik bin …

Hij/zij is …

Hij/zij is …

Wij/we zijn …

Wij bint …

Zij/ze zijn …

Ie mit menaar bint …

Prettig met u kennis te maken!

Bliede da’k oe heb leren kennen!

Ik wil ... leren

Ik wul gèerne … leren

Ik begrijp het niet.

Ik verstao/begriep ’t niet.

Niet zo snel!

Niet zo snel!

Ik spreek geen …

Ik kan niet/gien … praoten.

Spreekt/spreek u/je ...

Kuj …praoten? 

Waar kan men mensen in deze buurt …  horen spreken?

Waor kuj hier in de buurte mèensen … heuren praoten?

Ik ben de weg kwijt. Wij zijn de weg kwijt.

Ik/wij bint de weg kwiet.

Kunt u me/helpen?

Kuj mij/oons hölpen?

Waar is …?

Waor is …?

Er is geen … hier.

Der is hier gien …

Ik zoek een kamer /hotel /pension /restaurant /café

Ik bin op zuuk naor een hotel/pension/restaurant/café.

Heeft u een kamer vrij?

He’j nog een kamer vrij?

Hoeveel?

Hoe veule? 

Hoeveel kost het /dit /dat?

Hoe veule kost dit/dat/die?

Te veel.

Veuls te veule.

Dat is te duur.

Dat is veuls te duur.

Dat is genoeg!

Dat is genog.

Meer!

Meer.

Ik neem/koop het.

Ik neem ‘t/koop ‘t.

Wat is dit?

Wat is dit/dat?

Hoe wordt dit genoemd?

Wat hef dit/dat veur name?

Deze /dit

Dizzend

Die.

Dat

Deze.

Dizzende

Die.

Dienende

Accepteert u credit cards?

Kan ‘k betaolen mit een creditkaorte?

Nu.

Nou.

Later.

Later.

Ja.

Ja.

Nee.

Nee.

Ja, alstublieft/alsjeblieft.

Ja, asjeblieft.

Nee, dank u/je wel.

Nee, bedaankt.

OK. Goed.

Dat is good.

Alles.

Alles.

Niets.

Niks.

Nee, dank u.

Ik wul ’t niet.

Ga zitten! Gaat u zitten!

Gao der bij zitten!

Ik heb honger /dorst. ~ Ik ben uitgeput /ziek.

Ik hebbe honger/dörst/bin doodmeu/bin ziek.

Ga zitten. Gaat u zitten.

Ik mag dat geern.

Ik vind het mooi/fijn.

Ik hol der/daor niet van.

Ik vind het niet mooi/fijn.

’t Is barre lekker.

Het is heerlijk.~ Het is prachtig.

’t Is barre nuuver.

Het is verschrikkelijk.

’t Is alderbarstens.

Dat is (erg) …

Dat is (hiel) ...

Is er …? ~ Heeft u / heb je …?

Is daor …? Heb ie ienig …?

Ik weet het niet.

Weet ik niet.

Ogenblik graag.

Kuj ’t even wachten? 

Ik ben niet geïnteresseerd.

Der he’k gien belang bij.

Dis is van mij /ons.

Dit is miende/van oons.

Kijk uit! ~ Voorzichtig!

Kiek uut! Veurzichtig! 

Laat mij/me alleen!

Laot mij allent!

Ga weg!

Gao weg!

Houd daarmee op!

Hol der mit op!

Laat me los!

Laot mij gaon!

Ho! Stop!

Stop! 

Help!

Help!© 2007, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA