Lowlands-L Travel
Lowlands-L Travel : Places to Experience and Remember

Please Fasten Your Seat Belts!

Contents


Global Pilot
Places to See
Places to Meet
Places to Stay

Things to Do

Places to Eat

Things to Taste

Things to Buy

Things to Know

Things to Say


Other Sites

Home Base
Participants
Works Wanted
Disclaimer
Contact
Guests
Lowlands-L
Offline Resources
Anniversary
Gallery
Traditions
The Crypt
History
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
   · Canada
   · Deutschland
   · France
   · 日本 Japan
   · United Kingdom
   · United States

New:
Ameland Tour
The Abbotts
Ballin-Stadt
Belgian Fries
Berlin
Berney Arms
East Frisian Tea
Edinburgh
Gilmerton Cove
Hahndorf
Heath Honey
Heath Torte
Holyrood Sundial
Hunebedden
Kiekeberg Museum
Land Hadeln
Leeuwarden
North German Fish
Papeloze kerk
Pfaffenlose Kirche
Priestless Church
Steenokkerzeel
St. Jacob’s Path
Van Harinxa Canal
Western AustraliaTaalgids voor reizigers
Expresiónes básicas para viajeros

Nederlands
>
Spaans
Neerlandés
>
Español

Door Jan Paulus, Dronten, Flevoland, Nederland,
en Mel Vassey, Kittery Point, Maine, VSA, juli 2007

Hallo!

¡Hola!

Welkom!

¡Bienvenido(s)!

Goedemorgen!

¡Buenos días!

Goededag!

¡Buenos días!

Goedendag!

¡Buenas tardes!

Goedenacht!

¡Buenas noches!

Tot ziens!

¡Adiós!

Hoe gaat het met u/je? ~ Hoe is het?

Cómo está Usted?

Met mij gaat het goed. En met u/jou?

Estoy bien. ¿Y Usted?

Tot ziens!

¡Hasta luego!

Dank u/je wel!

¡Muchas gracias!

Dank u/je voor alles!

¡Gracias por todo!

Geen dank!

De nada.

Pardon!

Perdón.

Neem me niet kwalijk.

Perdóneme. ~ Lo siento.

Hoe heet u/je? ~ Hoe is uw/je naam?

¿Cómo se llama Usted?

Ik heet …

Me llamo …

Waar komt/kom u/je vandaan?

¿De dónde es Usted?

Ik kom uit …

Soy de …

Dit is …

Esto es …

Ik heb …

(Yo) tengo …

Ik ben …

(Yo) soy … [permanent] ~ (Yo) estoy … [voorwaardelijk]

Hij/zij is …

(Él/Ella) es … [permanent] ~ (Él/Ella) está … [voorwaardelijk]

Wij/we zijn …

(Nosotros) somos … [permanent] ~ (Nosotros) estamos … [voorwaardelijk]

Zij/ze zijn …

(Ellos/Ellas) son … [permanent] ~ (Ellos/Ellas) están … [voorwaardelijk]

Prettig met u kennis te maken!

¡Encantado! [mannelijk], ¡Encantada! [vrouwelijk]

Ik wil [Nederlands] leren

Quiero aprender …

Ik begrijp het niet.

No entiendo.

Niet zo snel!

¡No tan rápido!

Ik spreek geen …

No hablo …

Spreekt/spreek u/je ...

¿Habla Usted …?

Waar kan men mensen in deze buurt … horen spreken?

¿Donde se habla … por aquí?

Ik ben de weg kwijt. Wij zijn de weg kwijt.

Estoy perdido. [mannelijk] Estoy perdida. [vrouwelijk] ~ Estámos perdidos. [mannelijk], Estámos perdidas. [vrouwelijk]

Kunt u me/helpen?

¿Me/Nos puede ayudar?

Waar is …?

¿Dónde está …?

Er is geen … hier.

No hay … aquí.

Ik zoek een kamer/ hotel/ pension/ restaurant/ café.

Estoy buscando una cámara/un hotel/una pensión/un restaurante/un bar.

Heeft u een kamer vrij?

¿Tiene una cámara libre?

Hoeveel?

¿Cuántos?

Hoeveel?

¿Cuánto?

Hoeveel kost het/ dit/ dat?

¿Cuánto cuesta esto/eso?

Te veel.

Demasiado.

Dat is te duur.

Eso es demasiado caro.

Dat is genoeg!

Eso es bastante.

Meer!

¡Más!

Ik neem/ koop het.

Quiero comprar esto.

Wat is dit?

Esto qué es?

Hoe wordt dit genoemd?

¿Esto cómo se llama?

Deze/ dit.

Esto.

Die.

Eso.

Deze.

Estos.

Die.

Esos.

Accepteert u credit cards?

¿Acepta Usted tarjetas de crédito?

Nu.

Ahora.

Later.

Luego.

Ja.

Sí.

Nee.

No.

Ja, alstublieft/ alsjeblieft.

Sí, por favor.

Nee, dank u/ je wel.

No, gracias.

OK. Goed.

Okay. ~ Bueno.

Alles.

Todo

Niets.

Nada

Nee, dank u.

No lo quiero.

Ga zitten! Gaat u zitten!

¡Siéntese!

Ik heb honger /dorst. ~ Ik ben uitgeput/ ziek.

Tengo hambre/sed. Estoy cansado/enfermo.

Ga zitten. Gaat u zitten.

¡Siéntese!

Ik vind het mooi/fijn.

Me gusta.

Ik vind het niet mooi/fijn.

No me gusta.

Het is heerlijk.

Es delicioso/a.

Het is prachtig.

Es bonito/a.

Het is verschrikkelijk.

Es terrible.

Dat is (erg) …

Eso es muy…

Is er …? Heeft u/ heb je …?

Hay …? ~ Tiene …?

Ik weet het niet.

No sé.

Ogenblik graag.

Un momento, por favor.

Ik ben niet geïnteresseerd.

No me interesa.

Dis is van mij/ ons.

Eso es mío/nuestro.

Kijk uit! ~ Voorzichtig!

Cuidado!

Laat mij/me alleen!

Déjeme en paz!

Ga weg!

¡Váyase!

Houd daarmee op!

¡Deje de hacer eso!

Laat me los!

¡Suélteme!

Ho! Stop!

¡Alto!

Help!

¡Socorro!© 2007, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA