Lowlands-L Travel
Lowlands-L Travel : Places to Experience and Remember

Please Fasten Your Seat Belts!

Contents


Global Pilot
Places to See
Places to Meet
Places to Stay

Things to Do

Places to Eat

Things to Taste

Things to Buy

Things to Know

Things to Say


Other Sites

Home Base
Participants
Works Wanted
Disclaimer
Contact
Guests
Lowlands-L
Offline Resources
Anniversary
Gallery
Traditions
The Crypt
History
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
   · Canada
   · Deutschland
   · France
   · 日本 Japan
   · United Kingdom
   · United States

New:
Ameland Tour
The Abbotts
Ballin-Stadt
Belgian Fries
Berlin
Berney Arms
East Frisian Tea
Edinburgh
Gilmerton Cove
Hahndorf
Heath Honey
Heath Torte
Holyrood Sundial
Hunebedden
Kiekeberg Museum
Land Hadeln
Leeuwarden
North German Fish
Papeloze kerk
Pfaffenlose Kirche
Priestless Church
Steenokkerzeel
St. Jacob’s Path
Van Harinxa Canal
Western AustraliaTaalgids voor reizigers

Nederlands
>
Cuijks Kleverlands
Nederlands
>
Kuuks Kleverlands

Door Chris Kerkhoff, Cuijk, Noord-Brabant, Nederland,
en Jan Paulus, Dronten, Flevoland, Nederland, juni 2007

Hallo!

Hoi!

Welkom!

Kom d’r in.

Goedemorgen!

Goeie mèrrege!

Goededag!

Goeiendag!

Goedendag!

Goeien aovend!

Goedenacht!

Goeie nâcht! Truste!

Tot ziens!

Houdoe! ~ Tot kiêk war!

Hoe gaat het met u/je? ~ Hoe is het?

Hoe gùgget?

Met mij gaat het goed. En met u/jou?

Mi mien gùgget goêd. En mit ow?

Tot ziens!

Tot kiêk war!

Dank u/je wel!

Bedankt war!

Dank u/je voor alles!

’k Dank oe vör alles!

Geen dank!

Gén dank! ~ Niks te danke (war)!

Pardon!

Di’k p’r ongeluk.

Neem me niet kwalijk.

Nim me nie kwellek.

Hoe heet u/je? ~ Hoe is uw/je naam?

Hoe schriêfde géj? ~ Hoe hiete géj?

Ik heet …

Ik hiet ...

Waar komt/kom u/je vandaan?

Waor komde géj vandán?

Ik kom uit …

Ik kom uut ...

Dit is …

’t Is ...

Ik heb …

’k Héb ...

Ik ben …

’k Bin ... ~ ’k zie ...

Hij/zij is …

Héj is ... ~ z’is …

Wij/we zijn …

Wéj zien ...

Zij/ze zijn …

Zullie zien ...

Prettig met u kennis te maken!

Bléj dè’k oe zie!

Ik wil [Cuijks] leren

’k Wil [Kuuks] leëre.

Ik begrijp het niet.

Wa? ’k Verstoi (begriep) ’t nie.

Niet zo snel!

Rùstig/ kalm án!

Ik spreek geen …

’k Praot nie …

Spreekt/spreek u/je ...

Prótte géj …? ~ Zégde géj …?

Waar kan men mensen in deze buurt … horen spreken?

Waor kunde hier minse heûre ... praote?

Ik ben de weg kwijt. Wij zijn de weg kwijt.

’k Bin (zie) de wég kwiet. Wéj zien de wég kwiet.

Kunt u me/helpen?

Kunde mien hèllepe? ~ Kund’ons hèllepe?

Waar is …?

Waor is ...?

Er is geen … hier.

Hier is gén ... ~ D’r is hiër gén ...

Ik zoek een kamer/ hotel/ pension/ restaurant/ café.

’k Zuuk ’n kaomer/ ’n hotel/ ’n pesjon/ ’n résterânt/ ’n kefeej.

Heeft u een kamer vrij?

Hédde ’n lezjeerkaomer?

Hoeveel?

Hoevel? ~ Hoe veûl?

Hoeveel?

Hoevel? ~ Hoe veûl?

Hoeveel kost het/ dit/ dat?

Wa kôst dè? Wa vraogde daor vör?

Te veel.

Te veul!

Dat is te duur.

Dè’s te duur.

Dat is genoeg!

Dè’s zat.

Meer!

Meër!

Ik neem/ koop het.

’k Vat / koop ’t.

Wat is dit?

Wá’s dè (nou)?

Hoe wordt dit genoemd?

Hoe hiet di?

Deze/ dit.

Di hiër.

Die.

Dè daor.

Deze.

Deez’ hiër

Die.

De die daor.

Accepteert u credit cards?

Nimd’ ok kredietkaorten án?

Nu.

Nou.

Later.

Látter.

Ja.

Jao.

Nee.

Neë.

Ja, alstublieft/ alsjeblieft.

Jao asteblief.

Nee, dank u/ je wel.

Neë, danke. ~ Neë, bedankt!

OK. Goed.

OK! ~ In orde! ~ Goêd!

Alles.

Alles (d’r van).

Niets.

Niks (d’r van). ~ Gaar niks.

Nee, dank u.

’k Wil ’t nie hébbe. ~ Dè mot ik nie!

Ga zitten! Gaat u zitten!

Vat ’ne stoêl. ~ Vat ’ne zit! ~ Gao zitte!

Ik heb honger /dorst. ~ Ik ben uitgeput/ ziek.

’k Héb honger/ dôrst. ’k Bin (zie) kepot/ ziêk.

Ik vind het mooi/fijn.

Dè meug ik wel. ~ Dè bevélt me!

Ik vind het niet mooi/fijn.

Dè bevélt me niks!

Het is heerlijk.

’t Is moi.

Het is verschrikkelijk.

’t Is bar en beus.

Dat is (erg) …

’t Is (bar/ gruwelek/ èrg) …

Is er …? Heeft u/ heb je …?

Is ’r ...? ~ Hédde ...?

Ik weet het niet.

’k Weët nie.

Ogenblik graag.

’n Ogenblik asteblief. ~ Hédde éfkes?

Ik ben niet geïnteresseerd.

Det interseert me nie (niks).

Dis is van mij/ ons.

Dè’s van mien/ ons.

Kijk uit! ~ Voorzichtig!

Kiek uut! ~ Pas op! ~ Vörzichtig!

Laat mij/me alleen!

Lomme mi rûst! ~ Lomme mar!

Ga weg!

Mak dè ge wég komt! ~ Laozer op!

Houd daarmee op!

Schei uut! ~ Hoû op! ~ Lót dè!

Laat me los!

Lomme los!

Laat me los!

Hu! ~ Stop! ~ Halt!

Laat me los!

Hu! ~ Stop! ~ Halt!

Ho! Stop!

Hèlp!© 2007, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA