Lowlands-L Travel
Lowlands-L Travel : Places to Experience and Remember

Please Fasten Your Seat Belts!

Contents


Global Pilot
Places to See
Places to Meet
Places to Stay

Things to Do

Places to Eat

Things to Taste

Things to Buy

Things to Know

Things to Say


Other Sites

Home Base
Participants
Works Wanted
Disclaimer
Contact
Guests
Lowlands-L
Offline Resources
Anniversary
Gallery
Traditions
The Crypt
History
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
   · Canada
   · Deutschland
   · France
   · 日本 Japan
   · United Kingdom
   · United States

New:
Ameland Tour
The Abbotts
Ballin-Stadt
Belgian Fries
Berlin
Berney Arms
East Frisian Tea
Edinburgh
Gilmerton Cove
Hahndorf
Heath Honey
Heath Torte
Holyrood Sundial
Hunebedden
Kiekeberg Museum
Land Hadeln
Leeuwarden
North German Fish
Papeloze kerk
Pfaffenlose Kirche
Priestless Church
Steenokkerzeel
St. Jacob’s Path
Van Harinxa Canal
Western AustraliaBasic Travel Vocabulary
Grûnwurdskat foar reizgers

English
>
West Frisian
Ingelsk
>
Westerlauwersk Frysk

By Henry Baron, Grand Rapids, Michigan, USA, August 2007
with help from Anne Dykstra, Ate Grypstra and Koen Zondag

Phrases    Vocabulary Template

Afrikaans

Afrikaansk

aircraft (a/the)

fleantúch (in/it)

airport (an/the)

fleanfjild(in/it)

Algeria

Algerije

allergy (an/the)

allergy (in,de)

America

Amearika

ancient

tige âld, antyk

and

en

apple juice (the)

appelsop (it)

Argentina

Argentynje

arrive, to

oankomme

Australia

Austraalje

Austria

Eastenryk

bacon (the)

spek (it)

bad

min

bag (a/the)

tas (in/de)

baggage (your/my/the)

bagaazje (ús/myn/dyn/de)

bank (a/the)

bank (in/de)

bathroom (toilet) (a/the)

toilet (in/it)

beach (a/the)

strân(in/it)

bed (a/the)

bêd (in/it)

beer (one/the)

bier (in/it), pilske (in/it)

Belarus

Wyt-Ruslân

Belgium

Belgje

better

better

big

grut

bike (a/the)

fyts (in/de)

bike rental (a/the)

fytsferhier (in/de)

black

swart

blue

blau

boat (a/the)

boat (in/de)

boat rental (a/the)

boateferhier (in/de)

bottle (a/the)

flesse (in/de)

Brabantish (language)

Brabânsk

brown

brún

Brazil

Brazylje

bread (the)

bôle (in/de)

bread roll (a/the)

broadsje (in/it)

breakfast (a/the)

moarnsiten (it)

bridge (a/the)

brêge (in/de)

broad

breed

broken

brutsen

Bulgaria

Bulgarije

burger (a/the)

burger (in/de)

bus (a/the)

bus (in/de)

bus stop (a/the)

bushalte (in/de)

but

mar

butter (the)

bûter (de)

buy, to

keapje

café (a/the)

kafee (in/it)

cake (a/the)

cake (in/de)

camera (a/the)

kamera (in/de)

Canada

Kanada

candy (the)

snobbersguod (de)

car (a/the)

auto (in/de)

car rental (a/the)

autoferhier (in/de)

castle (a/the)

kastiel (in/it)

cemetery (a/the)

begraafplak (in/it)

cheap

goedkeap

cheese (the)

tsiis (de)

children (your/my/the)

bern (dyn/myn/de)

China

Sina

chocolate (the)

sûkelade (de)

church (a/the)

tsjerke (in/de)

closed

ticht,slúten

clothes (the)

klean (de)

coast (the)

kust (de)

cocoa (the)

kakao (de)

coffee (the)

kofje (de)

cold

kâld

come, to

komme

computer (a/the)

kompjûter (in/de)

consulate (your/my/a/the)

konsulaat (dyn/myn/in/it)

convent (a/the)

kleaster (in/it)

cool

koel

cream (the)

slachrjemme (de)

Croatia

Kroaasje

crowded

fol

cup (a/the)

kop (in/de)

Cyprus

Syprus

Czech Republic

Tsjechje

damaged

beskeadige

dance (a/the)

dûns (in/de)

dark

tsjuster

daughter (your/my/a/the)

dochter (dyn/myn/in/de)

Denmark

Denemarken

dentist (a/the)

toskedokter (in/de)

depart, to ((by) aircraft)

öfreizgje, fuortgean

depart, to (person on a trip)

öfreizgje, fuortgean

depart, to ((by) car, bus, train)

öfreizgje, fuortgean

dessert (a/the)

dessert (in/it)

diabetes

sûkersykte

diarrhea

diarree

dinner

júnsiten (it), waarm iten (it)

doctor (my/a/the)

dokter (myn/in/de)

door (a/the)

doar (in/de)

drink (a/the)

drankje (in/it)

drink, to

drinke

drizzle (rain) (the)

motrein (de)

Dutch (language)

Nederlânsk

east

east

eat, to

ite

egg (an/the)

aai (in/it)

eggs (the)

aaien (de)

Egypt

Egypte

embassy (your/my/a/the)

ambassade (dyn/myn/in/de)

empty

leech

England

Ingelân

English (language)

Ingelsk

epilepsy

epilepsy

Estonia

Estlân

excursion (a/the)

ekskurzje (in/de)

exhausted

oanein, deawurch

expensive

djoer

Faeroe Islands (the)

Faeröer

fake (adjective)

ûnecht, falsk

fake (a/the)

falsifikaasje (in/de)

festival (a/the)

festival (in/it)

ferry (a/the)

fearboat (in/de)

Finland

Finlân

fish (a/the)

fisk (in/de)

flight (a/the)

flucht (in/de)

food (the)

iten (it)

fork (a/the)

foarke (in/de)

fortress (a/the)

fort (in it), fêsting (in/de)

found

fûn

funny

grappich

France

Frankryk

French (language)

Frânsk

French fries (the)

patat (de)

fried

bakt

fried egg(s) (a/the)

bakt aai(in/it), bakte aaien(de)

friend (female) (your/my/a/the)

freondinne (dyn/myn/in/de)

friend (male) (your/my/a/the)

freon (myn/dyn/in/de)

fries (French fries) (the)

patat (de)

fruit (collective) (the)

fruit (it)

full

fol

gallery (a/the)

gallery (in/de)

garden (a/the)

tún (in/de), poarte (in/de)

gate (a/the)

hek (in/it)

genuine

echt

German (language)

Dútsk

Germany

Dútslân

glass (for drinking) (a/the)

glês (in/it)

gone, spent

fuort

good

goed

gray

griis

Greece

Grikelân

green

grien

grey

griis

hail (the)

hagel (it)

ham (a/the)

ham (in/de)

hamburger (steak) (a/the)

hamburger (in/de)

handmade

eigenmakke

harbor (a/the)

haven (in/de)

heavy

swier

hospital (a/the)

hospitaal (in/it)

hot (temperature)

hjit

hot, spicy

pittich, skerp

hotel (your/my/a/the)

hotel (dyn/myn/in/it)

Hungary

Hongarije

hungry

(hy hat) honger

husband (your/my/a/the)

man (dyn/myn/in/de)

ice (the)

iis (it)

ice cream (a/the)

iisko (in/de)

Iceland

Yslân

India

Yndia

Internet access/connection (an/the)

ynternetferbining (in/de)

intersection (a/the)

knooppunt (in/it)

Iran

Iran

Ireland

Ierlân

island (an/the)

eilân(in/it)

Israel

Israel

Italy

Itaalje

Japan

Japan

jetty (a/the)

pier (in/de)

Jordan

Jordaanje

juice (the)

sop (it)

kind, thoughtful

freonlik, betochtsum

knife (a/the)

mes(in/it)

Korea

Korea

kosher

kouster

lake (a/the)

mar (in/de)

large

grut

Latvia

Letlân

leave, to (depart on a trip)

öfreizgje, fuortgean

leave, to (go away)

fuortgean

Lebanon

Libanon

left

links

Libya

Lybje

light (not dark)

ljocht

light (not heavy)

licht

light (a/the)

ljocht (in/it)

lighthouse (a/the)

fjoertoer (in/de)

lightning (the)

wjerljocht (it)

lightweight

lichtgewicht

Limburgish (language)

Limburchsk

liquor (the)

drank (de)

Lithuania

Litouwen

lost, missing

kwyt

Low Saxon/German (language)

Nedersaksysk, Leech Dútsk

luggage (your/my/the)

bagaazje (dyn/myn/de)

lunch (the)

lunsj (de)

Luxembourg

Lúksemboarch

Macedonia

Masedoanje

mailbox (a/the)

postbus (de), brievebus (de)

Malta

Malta

map (a/the)

kaart (in/de)

market (a/the)

merk (in/de)

meat (the)

fleis (it)

Mexico

Meksiko

milk (the)

molke (de)

missing

ûntbrekkend, fermist, ferlern

Moldova

Moldaavje

monastery (a/the)

muontsekleaster (in/it)

money (the)

jild (it)

Montenegro

Montenegro

monument (a/the)

monument (in/it)

Morocco

Marokko

mosque (a/the)

moskee (in/de)

motorcar (a/the)

auto (in/de)

museum (a/the)

museum (in/de)

music (the)

muzyk (de)

narrow

nau/smel

nauseous

mislik

Netherlands

Nederlân

new

nij

New Zealand

Nij Sealân

nice

moai, aardich

north

noard

Norway

Noarwegen

not

net

not yet

noch net

number (a/the)

nûmer (in/it)

odd, strange

frjemd

old

âld

omelet (an/the)

omelet (in/de)

open

iepen

orange juice (the)

sinesappelsop (it)

overcast

bewolke

pain (a/the)

pine (in/de)

Pakistan

Pakistan

park (a/the)

park (in/it)

passport (your/my/a/the)

paspoart (dyn/myn/in/it)

pharmacy (a/the)

apteek (in/de)

piece (a/the)

stik (in/it)

pizza (a/the)

pizza (in/de)

plane (aircraft) (a/the)

fleantûch (in/it)

plate (a/the)

board (in/it)

pleasant

noflik, gemoedlik

Poland

Poalen

police (the)

plysje (de)

poor

earm

port (a/the)

haven (in/de)

Portugal

Portugal

Portuguese (language)

Portugees

post office (a/the)

postkantoor (in/it)

pretty

moai

pub (a/the)

kafee (in/it)

quay (a/the)

kaai (in/de)

railway station (a/the)

trreinstasjon (in/it)

rain (the)

rein (de)

red

read

rental car (a/the)

hierauto (in/de)

reservation

reservearring (in/de)

restaurant (a/the)

restaurant (in/it)

rich

ryk

right

rjochts

river (a/the)

rivier (in/de)

road (a/the)

dyk (in/de)

Romania

Roemeenje

rude

ûnbeskoft

Russia

Ruslân

Russian (language)

Russysk

sad

fertrietlik

sausage (a/the)

woarst (in/de)

Scotland

Skotlân

Scots (language)

Skotsk

scrambled eggs (the)

rieraaien

sea (the)

see (de)

sell, to

ferkeapje

Serbia

Servje

ship (a/the)

skip (in/it)

shoe (a/the), shoes (the)

skoech (in/de) skuon (de)

shop (a/the)

winkel (in/de)

shop, to

winkelje

shower (of rain/snow) (a/the)

bui (in/de)

shower (in a bathroom) (a/the)

dûs (in/de)

sleep, to

sliepe

sleepy

slieperich

slice (a/the)

stik (in/it)

Slovakia

Slowakije

Slovenia

Sloveenje

small

lyts

snack (a/the)

hapke (in/it), snack (in/de)

snow (the)

snie (de)

soap

sjippe (de)

son (your/my/a/the)

soan (dyn/myn/in/de)

song (a/the)

liet (in/it)

soup (a/the)

sop (it)

south

súd

South Africa

Súd-Afrika

Spain

Spanje

Spanish (language)

Spaansk

spoon (a/the)

leppel (in/de)

station (a/the)

stasjon (in/it)

straight ahead

rjochtút

strange, odd

frjemd

street (a/the)

strjitte (in/de)

strong

sterk

sugar (the)

sûker (de)

suitcase (a/the)

koffer (in/de)

sun (the)

sinne (de)

sunny

sinnich

sunshine (the)

sinneskyn (de)

Sweden

Sweden

sweet

swiet

sweets (the)

snobberij (de)

sweetener (the)

swietstof (it)

Switzerland

Switserlân

synagogue (a/the)

synagoge (in/de)

table (a/the)

tafel (in/de)

tasty

smaaklik

taxi (a/the)

taksy (in/de)

tea (the)

tee (de)

temple (a/the)

timpel (in/de)

thief (a/the)

dief (in/de)

thirsty

toarstich

thunder (the)

tonger (de)

thunderstorm (a/the)

ûnwaar (it)

tired (sleepy)

slieperich

tired (exhausted)

wurch

toast (toasted bread) (the)

toast (de)

today

hjoed

toilet (a/the)

toilet (in/de), húske (in/it)

tomorrow

moarn

too (excessively)

te

tooth (a/the)

tosk (in/de)

toothache (a/the)

pinemûle

toothbrush (a/the)

toskeboarstel (in/de)

toothpaste (the)

toskepoets (de)

traffic light (a/the)

ferkearsljocht (in/it)

tour (a/the)

toer (in/de)

train (a/the)

trein (in/de)

Tunisia

Tuneezje

Turk (a/the)

Turk (in/de)

Turkey

Turkije

Turkish (language)

Turksk

ugly

ûnsjoch

Ukraine

Oekraïne

unpleasant

aaklik

vanilla

fanylje

vegetables (the)

griente (de)

vegetarian (a/the)

fegetariër (in/de)

visit (a/the)

besite (in/de)

visit (to see a site)

besykje

waiter (a/the)

kelner (in/de)

waitress (a/the)

kelnerin (in/de)

Wales

Wales

warm

waarm

washroom (toilet) (a/the)

toilet (in/de)

water (the)

wetter (it)

weather (the)

waar (it)

weird

frjemd

west

west

Western Flemish (language)

West-Flaamsk

white

wyt

wide

breed, wiid

wife (your/my)

frou (dyn/myn)

window (a/the)

finster (in/it)

wine (the)

wyn (de)

with

mei

without

sûnder

yellow

giel

yesterday

juster


© 2007, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA