Lowlands-L Travel
Lowlands-L Travel : Places to Experience and Remember

Please Fasten Your Seat Belts!

Contents


Global Pilot
Places to See
Places to Meet
Places to Stay

Things to Do

Places to Eat

Things to Taste

Things to Buy

Things to Know

Things to Say


Other Sites

Home Base
Participants
Works Wanted
Disclaimer
Contact
Guests
Lowlands-L
Offline Resources
Anniversary
Gallery
Traditions
The Crypt
History
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
   · Canada
   · Deutschland
   · France
   · 日本 Japan
   · United Kingdom
   · United States

New:
Ameland Tour
The Abbotts
Ballin-Stadt
Belgian Fries
Berlin
Berney Arms
East Frisian Tea
Edinburgh
Gilmerton Cove
Hahndorf
Heath Honey
Heath Torte
Holyrood Sundial
Hunebedden
Kiekeberg Museum
Land Hadeln
Leeuwarden
North German Fish
Papeloze kerk
Pfaffenlose Kirche
Priestless Church
Steenokkerzeel
St. Jacob’s Path
Van Harinxa Canal
Western AustraliaFrases básicas para viajeros
Taalgids voor reiziger

Español
>
Neerlandés
Spaans
>
Nederlands

De Jan Paulus, Dronten, Flevoland, Países bajos,
y Mel Vassey, Kittery Point, Maine, EEUU, julio 2007

¡Hola!

Hallo!

¡Bienvenido(s)!

Welkom!

¡Buenos días!

Goedemorgen!

¡Buenos días!

Goededag!

¡Buenas tardes!

Goedendag!

¡Buenas noches!

Goedenacht!

¡Adiós!

Tot ziens!

Cómo está Usted?

Hoe gaat het met u/je? ~ Hoe is het?

Estoy bien. ¿Y Usted?

Met mij gaat het goed. En met u/jou?

¡Hasta luego!

Tot ziens!

¡Muchas gracias!

Dank u/je wel!

¡Gracias por todo!

Dank u/je voor alles!

De nada.

Geen dank!

Perdón.

Pardon!

Perdóneme. ~ Lo siento.

Neem me niet kwalijk.

¿Cómo se llama Usted?

Hoe heet u/je? ~ Hoe is uw/je naam?

Me llamo …

Ik heet …

¿De dónde es Usted?

Waar komt/kom u/je vandaan?

Soy de …

Ik kom uit …

Esto es …

Dit is …

(Yo) tengo …

Ik heb …

(Yo) soy …  ~ (Yo) estoy …

Ik ben …

(Él/Ella) es …  ~ (Él/Ella) está …

Hij/zij is …

(Nosotros) somos …  ~ (Nosotros) estamos …

Wij/we zijn …

(Ellos/Ellas) son …  ~ (Ellos/Ellas) están …

Zij/ze zijn …

¡Encantado!, ¡Encantada!

Prettig met u kennis te maken!

Quiero aprender …

Ik wil [Nederlands] leren

No entiendo.

Ik begrijp het niet.

¡No tan rápido!

Niet zo snel!

No hablo …

Ik spreek geen …

¿Habla Usted …?

Spreekt/spreek u/je ...

¿Donde se habla … por aquí?

Waar kan men mensen in deze buurt … horen spreken?

Estoy perdido. Estoy perdida. ~ Estámos perdidos., Estámos perdidas.

Ik ben de weg kwijt. Wij zijn de weg kwijt.

¿Me/Nos puede ayudar?

Kunt u me/helpen?

¿Dónde está …?

Waar is …?

No hay … aquí.

Er is geen … hier.

Estoy buscando una cámara/un hotel/una pensión/un restaurante/un bar.

Ik zoek een kamer/ hotel/ pension/ restaurant/ café.

¿Tiene una cámara libre?

Heeft u een kamer vrij?

¿Cuántos?

Hoeveel?

¿Cuánto?

Hoeveel?

¿Cuánto cuesta esto/eso?

Hoeveel kost het/ dit/ dat?

Demasiado.

Te veel.

Eso es demasiado caro.

Dat is te duur.

Eso es bastante.

Dat is genoeg!

¡Más!

Meer!

Quiero comprar esto.

Ik neem/ koop het.

¿Esto qué es?

Wat is dit?

¿Esto cómo se llama?

Hoe wordt dit genoemd?

Esto.

Deze/ dit.

Eso.

Die.

Estos.

Deze.

Esos.

Die.

¿Acepta Usted tarjetas de crédito?

Accepteert u credit cards?

Ahora.

Nu.

Luego.

Later.

Sí.

Ja.

No.

Nee.

Sí, por favor.

Ja, alstublieft/ alsjeblieft.

No, gracias.

Nee, dank u/ je wel.

Okay. ~ Bueno.

OK. Goed.

Todo

Alles.

Nada

Niets.

No lo quiero.

Nee, dank u.

¡Siéntese!

Ga zitten! Gaat u zitten!

Tengo hambre/sed. Estoy cansado/enfermo.

Ik heb honger /dorst. ~ Ik ben uitgeput/ ziek.

Me gusta.

Ik vind het mooi/fijn.

No me gusta.

Ik vind het niet mooi/fijn.

Es delicioso/a.

Het is heerlijk.

Es bonito/a.

Het is prachtig.

Es terrible.

Het is verschrikkelijk.

Eso es muy…

Dat is (erg) …

¿Hay …? ~ ¿Tiene …?

Is er …? Heeft u/ heb je …?

No sé.

Ik weet het niet.

Un momento, por favor.

Ogenblik graag.

No me interesa.

Ik ben niet geïnteresseerd.

Eso es mío/nuestro.

Dis is van mij/ ons.

¡Cuidado!

Kijk uit! ~ Voorzichtig!

¡Déjeme en paz!

Laat mij/me alleen!

¡Váyase!

Ga weg!

¡Deje de hacer eso!

Houd daarmee op!

¡Suélteme!

Laat me los!

¡Alto!

Ho! Stop!

¡Socorro!

Help!© 2007, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA