Lowlands-L Travel
Lowlands-L Travel : Places to Experience and Remember

Please Fasten Your Seat Belts!

Contents


Global Pilot
Places to See
Places to Meet
Places to Stay

Things to Do

Places to Eat

Things to Taste

Things to Buy

Things to Know

Things to Say


Other Sites

Home Base
Participants
Works Wanted
Disclaimer
Contact
Guests
Lowlands-L
Offline Resources
Anniversary
Gallery
Traditions
The Crypt
History
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
   · Canada
   · Deutschland
   · France
   · 日本 Japan
   · United Kingdom
   · United States

New:
Ameland Tour
The Abbotts
Ballin-Stadt
Belgian Fries
Berlin
Berney Arms
East Frisian Tea
Edinburgh
Gilmerton Cove
Hahndorf
Heath Honey
Heath Torte
Holyrood Sundial
Hunebedden
Kiekeberg Museum
Land Hadeln
Leeuwarden
North German Fish
Papeloze kerk
Pfaffenlose Kirche
Priestless Church
Steenokkerzeel
St. Jacob’s Path
Van Harinxa Canal
Western AustraliaBasic Travel Phrases
Fundamentele uitdrukkingen voor reizigers

English
>
Dutch
Engels
>
Nederlands

By Jan Paulus, Dronten, Flevoland, Netherlands,
en Reinhard F. Hahn, Seattle, Washington, VSA, juni 2007

Hallo!

Hello! Hi!

Welkom!

Welcome!

Goedemorgen!

Good morning!

Goededag!

Good day!

Goedendag!

Good evening!

Goedenacht!

Good night!

Tot ziens!

Good bye!

Hoe gaat het met u/je? ~ Hoe is het?

How are you?

Met mij gaat het goed. En met u/jou?

I’m well. And you?

Tot ziens!

See you later!

Dank u/je wel!

Thank you!

Dank u/je voor alles!

Thank you for everything!

Geen dank!

You’re welcome. (Don’t mention it!)

Pardon!

Excuse me ... [requesting attention]

Neem me niet kwalijk.

I beg your pardon. Sorry. [apologizing]

Hoe heet u/je? ~ Hoe is uw/je naam?

What’s your name?

Ik heet …

My name is ...

Waar komt/kom u/je vandaan?

Where are you from?

Ik kom uit …

I’m from ...

Dit is …

This is ...

Ik heb …

I have ...

Ik ben …

I am ...

Hij/zij is …

He/ she is ...

Wij/we zijn …

We are ...

Zij/ze zijn …

They are ...

Prettig met u kennis te maken!

Pleased to make your acquaintance!

Ik wil [Nederlands] leren

I want to learn [Dutch].

Ik begrijp het niet.

I don’t understand.

Niet zo snel!

Not so fast!

Ik spreek geen [Engels].

I don’t speak [English].

Spreekt/spreek u/je ...

Do you speak ...?

Waar kan men mensen in deze buurt … horen spreken?

Where can one hear people speak ... around here?

Ik ben de weg kwijt. Wij zijn de weg kwijt.

I’m lost. We’re lost.

Kunt u me/helpen?

Can you help me/ us?

Waar is …?

Where is ...?

Er is geen … hier.

There is no ... here.

Ik zoek een kamer/ hotel/ pension/ restaurant/ café.

I am looking for a room /hotel/ pension/ restaurant/ pub.

Heeft u een kamer vrij?

Do you have a vacant room?

Hoeveel?

How many?

Hoeveel?

How much?

Hoeveel kost het/ dit/ dat?

How much does it/ this/ that cost?

Te veel.

Too much.

Dat is te duur.

That’s too expensive.

Dat is genoeg!

That’s enough.

Meer!

More!

Ik neem/ koop het.

I’ll take/ buy it.

Wat is dit?

What is this?

Hoe wordt dit genoemd?

What is this called?

Deze/ dit.

This one.

Die.

That one.

Deze.

These ones.

Die.

Those ones.

Accepteert u credit cards?

Do you take credit cards?

Nu.

Now.

Later.

Later.

Ja.

Yes.

Nee.

No.

Ja, alstublieft/ alsjeblieft.

Yes, please.

Nee, dank u/ je wel.

No, thanks.

OK. Goed.

OK. All right.

Alles.

All (of it).

Niets.

Nothing. None of it.

Nee, dank u.

I don’t want it.

Ga zitten! Gaat u zitten!

Take a seat!

Ik heb honger /dorst. ~ Ik ben uitgeput/ ziek.

I am hungry/ thirsty/ exhausted/ sick.

Ga zitten. Gaat u zitten.

Take a seat.

Ik vind het mooi/fijn.

I like it.

Ik vind het niet mooi/fijn.

I don’t like it.

Het is heerlijk.

It’s delicious.

Het is prachtig.

It’s beautiful.

Het is verschrikkelijk.

It’s terrible.

Dat is (erg) …

That’s (very) ...

Is er …? Heeft u/ heb je …?

Is there ...? Do you have any ...?

Ik weet het niet.

I don’t know.

Ogenblik graag.

One moment, please.

Ik ben niet geïnteresseerd.

I’m not interested.

Dis is van mij/ ons.

This is mine/ ours.

Kijk uit! ~ Voorzichtig!

Watch out! Be careful!

Laat mij/me alleen!

Leave me alone!

Ga weg!

Go away!

Houd daarmee op!

Stop that!

Laat me los!

Let (me) go!

Ho! Stop!

Stop! Halt!

Help!

Help!© 2007, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA