Lowlands-L Travel
Lowlands-L Travel : Places to Experience and Remember

Please Fasten Your Seat Belts!

Contents


Global Pilot
Places to See
Places to Meet
Places to Stay

Things to Do

Places to Eat

Things to Taste

Things to Buy

Things to Know

Things to Say


Other Sites

Home Base
Participants
Works Wanted
Disclaimer
Contact
Guests
Lowlands-L
Offline Resources
Anniversary
Gallery
Traditions
The Crypt
History
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
   · Canada
   · Deutschland
   · France
   · 日本 Japan
   · United Kingdom
   · United States

New:
Ameland Tour
The Abbotts
Ballin-Stadt
Belgian Fries
Berlin
Berney Arms
East Frisian Tea
Edinburgh
Gilmerton Cove
Hahndorf
Heath Honey
Heath Torte
Holyrood Sundial
Hunebedden
Kiekeberg Museum
Land Hadeln
Leeuwarden
North German Fish
Papeloze kerk
Pfaffenlose Kirche
Priestless Church
Steenokkerzeel
St. Jacob’s Path
Van Harinxa Canal
Western AustraliaTaalgids voor reizigers
Uissfu expressions fer traivelers

Nederlands
>
Schots
Dutch
>
Scots

Door Jan Paulus, Dronten, Flevoland, Nederland,
en Sandy Fleming, Somerset, Engeland, July 2007, juni 2007

Hallo!

Hullo! ~ Ay!

Welkom!

Walcome!

Goedemorgen!

Guid mornin!

Goededag!

Guid day!

Goedendag!

Guid e’en!

Goedenacht!

Guid nicht!

Tot ziens!

Cheerio!

Hoe gaat het met u/je? ~ Hoe is het?

How’s it gaun?

Met mij gaat het goed. En met u/jou?

I’m fine. How’s yersel?

Tot ziens!

I’ll see ye later on!

Dank u/je wel!

Thanks!

Dank u/je voor alles!

Thanks for aathing!

Geen dank!

Nae bather.

Pardon!

Excuse me …

Neem me niet kwalijk.

Sorry aboot that.

Hoe heet u/je? ~ Hoe is uw/je naam?

What’s yer name?

Ik heet …

I’m caad …

Waar komt/kom u/je vandaan?

Whaur d’ye come fae?

Ik kom uit …

I belang …

Dit is …

This is …

Ik heb …

I’ve …

Ik ben …

I’m …

Hij/zij is …

He’s/she’s …

Wij/we zijn …

We’re …

Zij/ze zijn …

They’re …

Prettig met u kennis te maken!

Nice meetin ye!

Ik wil ... leren

I’m wantin tae lairn …

Ik begrijp het niet.

I’m no liftin ye.

Niet zo snel!

No ower quick!

Ik spreek geen …

I dinna spaek …

Spreekt/spreek u/je ...

Div ye spaek …?

Waar kan men mensen in deze buurt …  horen spreken?

Whaur can a body hear fowk spaekin … roond aboot here?

Ik ben de weg kwijt. Wij zijn de weg kwijt.

I’m lost. We’re lost.

Kunt u me/helpen?

Can ye gie’s a haun?/ Can ye gie us a haun?

Waar is …?

Whaur’s …?

Er is geen … hier.

There’s nae … here.

Ik zoek een kamer /hotel /pension /restaurant /café

I’m efter a chaumer/otel/restaurang/pub.

Heeft u een kamer vrij?

Are the a chaumer gaun?

Hoeveel?

Hou mony? Hou muckle?

Hoeveel kost het /dit /dat?

What dis it/this/that/thon cost?

Te veel.

Ower muckle.

Dat is te duur.

That’s ower dear.

Dat is genoeg!

That’ll dae fine.

Meer!

Mair!

Ik neem/koop het.

I’ll hae’d/buy it.

Wat is dit?

What is this?

Hoe wordt dit genoemd?

What’s this caad?

Deze /dit

This ane.

Die.

That ane.

Deze.

Thir.

Die.

Thon.

Accepteert u credit cards?

D’ye tak credit cairds?

Nu.

Nou.

Later.

Efter.

Ja.

Ay.

Nee.

Na.

Ja, alstublieft/alsjeblieft.

Ay, gin it please ye.

Nee, dank u/je wel.

Na, but thanks.

OK. Goed.

Och ay. Aa richt.

Alles.

The hale o’t.

Niets.

Nocht/Naething. Nane o’t.

Nee, dank u.

I’m no wantin it.

Ga zitten! Gaat u zitten!

Si’doon.~ Wull ye no hae a sate?

Ik heb honger /dorst. ~ Ik ben uitgeput /ziek.

I’m hungert/drouthy/forfauchlt/no weel.

Ga zitten. Gaat u zitten.

I fair likes it.

Ik vind het mooi/fijn.

I dinna like it.

Ik vind het niet mooi/fijn.

It’s gey guid.

Het is heerlijk.~ Het is prachtig.

It’s braw.

Het is verschrikkelijk.

It’s awfu.

Dat is (erg) …

That’s (gey) …

Is er …? ~ Heeft u / heb je …?

Is there …? ~ Hiv ye ony …?

Ik weet het niet.

I dinna ken.

Ogenblik graag.

Hing on a meenit, if ye dinna mind.

Ik ben niet geïnteresseerd.

I’m no wantin that.

Dis is van mij /ons.

This is mines/oors.

Kijk uit! ~ Voorzichtig!

Tak tent! ~ Ca canny!

Laat mij/me alleen!

Lat me be!

Ga weg!

Awa ye go!

Houd daarmee op!

Stop thon!

Laat me los!

Lat go (o me)!

Ho! Stop!

Stop!

Help!

Help!© 2007, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA