Lowlands-L Members' Gallery
Lowlands-L : "My Lowlands" -- List members sharing their discoveries, ideas and feeling

Frontpage

Members' works
Mark Brooks
Sandy Fleming
Reinhard F. Hahn
Hannelore Hinz
Arthur A. Jones
Jakob Liek
Thomas Mc Rae
Tomás Ó Cárthaigh
Andrys Onsman
Wesley Parish
Pat Reynolds
Arend Victorie
Marsha Wilson

The Pin Wall

THIS SERIES:

Contents

Poems
Short Prose
Translations
Songs
Music
Performance
Pictures
Video
For Children

Contact
Disclaimer

OTHER SERIES:

Lowlands-L

Facebook
Offline Resources
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Anniversary
Travels
Traditions
The Crypt
History
Language Tips
Members’ LinksReinhard F. Hahn

[To Reinhard F. Hahn’s index]


Chinese original
Deutsch
English
Plattdüütsch
AS-Schryvwys
Yidish

Alleen un duun
in’n Maandschien

Li Bai (701–762)
Œverdragen uut’t Chineessche
vun Reinhard F. Hahn, ©2005

Ut ’n Kruuk Wien, de bi mi ünner Blöden stünd,
Drünk ik alleen – nüms wied un sied, man bloots de Maand.
Daar bœr ik mien Bäker hoog un bäd’ d’n hellen Maand,
He schull mien Schadden to’n drütten Kumpaan maken.
Den Maand, den kannst nich bruken, wenn ’t üm’t Supen geiht.
Mien Schadden, och, de krööp un slurr bloots tutig achterran.
Tominnst dään Maand un Schadden mi Gesellschupp doon
Un dään mi helpen bi’t Vergnögen, as dat Vörjahr sturv.
Ik süng ’n Leed. Daar swog’ de Maand un schunkel blied’.
Ik hops un danz. Mien Schadden humpel-strumpel achter ran.
Wi weern dree dicke Maten, so lang ik noch bi Sinnen was.
As ik beswiemelt daarleg’, daar güng elk sien eegnen Weg.
Ewig sünd wi up Reisen, drievt driftloos dörch de Welt,
Kaamt us sachs an’t Enn vun’n Steernstroom wedder in de Mööt.


[To Reinhard F. Hahn’s index]


© 2005, Lowlands-L • ISSN 189-5582 • LCSN 96-4226 • All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA