Lowlands-L Members' Gallery
Lowlands-L : "My Lowlands" -- List members sharing their discoveries, ideas and feeling

Frontpage

Members' works
Mark Brooks
Sandy Fleming
Reinhard F. Hahn
Hannelore Hinz
Arthur A. Jones
Jakob Liek
Thomas Mc Rae
Tomás Ó Cárthaigh
Andrys Onsman
Wesley Parish
Pat Reynolds
Arend Victorie
Marsha Wilson

The Pin Wall

THIS SERIES:

Contents

Poems
Short Prose
Translations
Songs
Music
Performance
Pictures
Video
For Children

Contact
Disclaimer

OTHER SERIES:

Lowlands-L

Facebook
Offline Resources
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Anniversary
Travels
Traditions
The Crypt
History
Language Tips
Members’ LinksNae de werke van Jakob Liek
Klik op de titels hieronder.
Proza (in ’t Zeêuws):
· Kinderjaeren  
· Oorlogsjaeren 
· Dienke over dieken
· Sturmvloed 1953 en
  daenae

Jakob Liek

Vlissinge, Zeêland, Nederland

[English] [Nederlands] [Zeêuws]   

Ik eête Jakob (Jaap) Liek en bin ebore in 1929 in Zonnemaire op Schouwen-Duiveland, in Zeêland, de mooiste en zonnigste provincie van Nederland. As kleine jongen gieng ik dikkels mit m’n vaoder mee. As durpstummerman most ie ok wel es werke an een duuker of an de beschoeieng van ’t aeventje van ons durp. Op Zondagmiddeg gienge m’n dikkels een rondje loape over de binnedieken langs kreken nae de zeêdiek langs de Grevelienge toe.
Waeter en dieken waere dus à vroeg een onderdeêl van m’n leven.

Nae de leêgere Map of Zeelandic and West Flemishschole gieng ik nae de H.B.S. in Zierikzeê. In Februaori 1944 mosten m’n evacuere, omdat ons eiland onder waeter ezet wier. We gienge nae familie in Yerseke op Zuud-Beveland. Dae maekte m’n de Slag om de Schelde mee, die 85 daegen duurde en vee slachtoffers en verwoestiengen mit zich meebrocht. 27 October 1944 wiere m’n bevried dù de Canadezen.

Toen in November ok Walcheren vrie kwam kon de scheepvaert op Antwerpe op gang komme. Ons eiland wier pas wì vrie in meie 1945. Aolles in ons uus was verinneweerd of estole en we moste op een kael eiland eêllemae opnieuw beginne want dù ’t zoute waeter was alle plantegroei ofestorve. M’n vaoder kreeg ’t erg druk want d’r was eêl wat kapot. Zelf gieng ik trug nae mijn ouwe schole in Zierikzeê waer ik in 1948 m’n diploma aelde.
’t Uutzicht vanuut ’t appartement van de famielje Liek op de
Boulevard in Vlissinge op 22 October 2007 (Foto ©2007, J. Liek)

Daenae gieng ik nae de M.T.S. (noe H.T.S.) in Dordrecht weg- en waeterbouwkunde studeêre. In 1952 aelde ik dae m’n diploma en kon in dienst komme bie de Riekswaeterstaet in Zierikzeê. Ik maekte dae de Ramp mee. Vor ons vak volgde daerop een interessante tied.

Ik wilde nog meer van’t vak weete en gieng daerom in september nae Delft. In 1958 wier ik civiel ingenieur en gieng as zòdaenig werke bie ’t Waeterloapkundig Laboratorium de Voorst in de Noôrd Oôstpolder. Ik werkte dae an modellen van de Lauwerszeê en het Zuud-Sloe. Ik woonde mit vrouwe en eêste zeune in Emmeloord. Ende 1959 gieng ik wì trug nae Zeêland. Sins die tied woon ik in Vlissingen en werkte bie de Riekswaeterstaet, de H.T.S. en de Provinciale Waeterstaet. Daebie was ik altied mit waeter en dieken bezig.

In 1982 wier ik wegens ’artproblemen ofekeurd en gieng ik m’n eige verdiepe in computertaelen. Ik begon mit Basic, mà m’n moerstael is noe C. De leste jaeren ek HTML eleerd en bin ik druk bezig mit veraelen over waeterbouw en ontpolderen, Van dat leste bin ’k gin voorstander. Je kan dae meer over vinde bie oostgat.googlepages.com en sardijngeul.googlepages.com.
M’n vrouwe, waemee ik in 2006 vuuftig jaer etrouwd was, schonk het leven an vier zeunen, die aollemaele (zonder dwang) in dezelfde richting as hun vaeder gestudeerd è, ’t bin ok rasechte Zeêuwen, daerom wone ze aollemaele dichtebie in Zeêland.
© 2005, Lowlands-L • ISSN 189-5582 • LCSN 96-4226 • All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA