Lowlands-L Members' Gallery
Lowlands-L : "My Lowlands" -- List members sharing their discoveries, ideas and feeling

Frontpage

Members' works
Mark Brooks
Sandy Fleming
Reinhard F. Hahn
Hannelore Hinz
Arthur A. Jones
Jakob Liek
Thomas Mc Rae
Tomás Ó Cárthaigh
Andrys Onsman
Wesley Parish
Pat Reynolds
Arend Victorie
Marsha Wilson

The Pin Wall

THIS SERIES:

Contents

Poems
Short Prose
Translations
Songs
Music
Performance
Pictures
Video
For Children

Contact
Disclaimer

OTHER SERIES:

Lowlands-L

Facebook
Offline Resources
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Anniversary
Travels
Traditions
The Crypt
History
Language Tips
Members’ LinksJakob Liek

[Nae d’inoudspagina van Jakob Liek z’n schrieverie]


Sturmvloed 1953 en daenae

Mi die sturmvloed in begin februari, wier de situaotie een spiegelbeeld van die van 579 jaer gelee. Wae toen waeter was bleef ’t noe droag en aoresomme. Dieken die in al die eêuwen gin waeter oefden te keren kregen er noe volop mee te maeken en dikkels nog van de verkeerde kant ok. Vòraol de Schouwse diek, de vroegere oôstelijke zeêdiek van Schouwen, kreeg ’t zwaer te verduren en most op zijn steile kant noe de golfanval opvange bie sturmen uut westelijke richting. Mi militairen, dekzeilen, perkoenpaelen en zandzakken konde m’n bie een sturm even vò Paese de zaek net boven waeter oue.

’t Diekwaeter, waevan eigelijk nie meer van over was dan een klein geultje tussen schorren, speelde nog één keer een kwaelijke rolle in 1953. De in de luwte gelege dieken derlangs waere niet berekend op zò’n oage waeterstand en braeken op verschillende plekken deur. Omdat ok an de Zuudkant van de Vierbannenpolder de diek te leêge was, stroamde de polder van tweê kanten tegelieke vlug vol en verdronke onderde mensen in Capelle, Nieuwerkerke en Ouwerkerke.

Langs de Braekman waere ze beter of; dae was in 1952 28 km zeêdiek veranderd in binnendiek. D’r zeêwerende taek was net op tied overgenome deur een ofsluutdiek van amper 2,7 km lengte.

Saeme mi de afsluuting van de Zuuderzeê,waer ik dit stikje mee begon, bin dit wel de meêst sprekende voorbeelden van ’t groôte belang van kustverkorting.

In de jaeren trek nae de Ramp wieren de overbluufsels van middeleêuwse geulen of’eslote, zòas ’t Diekwaeter zelf en op Tholen de Pluumpot.

Mi de ofsluuting van de Zandkreeke en ’t Veerse Gat was zòdoende de lengte van zeêweringen in Zeêland flienk verkort. De vardere kustverkortingen vanof de Oôsterscheldekering tot en mi de Maeslantkering brochten laeter nog veel meer veilig’eid in de Delta.

Tegenwoordig wille ze mit ontpolderen van bievoorbeeld ’t Zwin juust d’aore kant op gae. As je m’n verael ier bove goed elezen eit, zù je wè begriepe dat ik dae een tegenstander van bin en van bluve.
Wie der meer over wil wete kan op eên van m’n nettestekken http://sardijngeul.googlepages.com of http://oostgat.googlepages.com terechte. Ik gae daer op ’t eên en ’t aore dieper in.

 


 

[Nae d’inoudspagina van Jakob Liek z’n schrieverie]


© 2005, Lowlands-L • ISSN 189-5582 • LCSN 96-4226 • All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA