Lowlands-L Members' Gallery
Lowlands-L : "My Lowlands" -- List members sharing their discoveries, ideas and feeling

Frontpage

Members' works
Mark Brooks
Sandy Fleming
Reinhard F. Hahn
Hannelore Hinz
Arthur A. Jones
Jakob Liek
Thomas Mc Rae
Tomás Ó Cárthaigh
Andrys Onsman
Wesley Parish
Pat Reynolds
Arend Victorie
Marsha Wilson

The Pin Wall

THIS SERIES:

Contents

Poems
Short Prose
Translations
Songs
Music
Performance
Pictures
Video
For Children

Contact
Disclaimer

OTHER SERIES:

Lowlands-L

Facebook
Offline Resources
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Anniversary
Travels
Traditions
The Crypt
History
Language Tips
Members’ LinksArend Victorie

[To Arend Victorie’s index]


Drèents*
> Düütsche Schrievwies’

’t Hengahn van
Deirdre van de Smarten

Klik op de foto om hem te vergroten.

Foto: Ocean waves © Caryl Ritter USA
Manipulatie Arend Victorie.

Üüt een frog Stockie Prosa van A. Roland Holst.
“Deirdre en de zonen van Usnach” (1920 Palladium)
Ümmesett van üüt ’t Nederlands naar ’t Dräins
dör Arend Victorie
Ümeschräven dör Reinhard F. Hahn

Deirdre ’s hengahn
en séj, die ekomen was, mœk söch klaar, ümme te duun, wat de Golven deed’n.
Witt, hiel stille, güng séj in töt de Rasernéj,
en séj lä hœrsölf an de ruge Futen van de Wäreld.
Hœr wachte de See.
Al nader.
Al lüder,
brœken de Golven na een körte Hüüste,
die frömd was en angstig.
In ’t Leste swöll de Fluud in de Kloven en Engten,
en spüülde Stille aver de flacke Rotts, waarop séj lag.
Teroggespülend naar de See
trock ’t an hœr natte Klied.
Een angstige Läägte van Gelüden föll in.
Argens in ’t Niks rees ’t Ende, mar ’t höl sich stille,
allent de See ademde swaar,
en een Meöw schrowde rond ümme de Klippen her.
Hœr grote Ogen, wied lös,
starden naar de verlœren Wäreld.
Baven vörbéje farten scheen een Brandgluud,
mar séj wüss niet mehr van de Müren van Försten,
séj giet hen, ümme te hören singen vörbéj dit Läven.
Vanüüt de farste Farte höört séj hœr, wied weg,
vanüüt een Locht, achter Wiend en Tied,
daar singt séj, een sülveren Singen,
as of daar in al éjler wördende Jübel
een Wäreld van Bliedschap verries.
En hörende, begünnt séj ’t sich te herinnern.
Tuun hœr Jank te groot wœrde,
lä séj hœr Höövd dale naar ’t Einder.
Daar, töt in de Hiemel, was de See, en süng.
Tuun séj hen egaane was, kwamm aver hœr Ogen de Wiend
en namm hœr Adem mit.
Van üüt de diepe Diepte wörde der erupen,
en Opstandigheid van de Golven,
neeg töt een geweldige Ondergang.
Rondümher, völl donderend de Wäreld van Water.
En daar was een Opgank van witte Wolken
en een Rupen van grote Stemmen dör de Iensemheid.
Snell, verweide ’t Schuum en ’t wœrde Stille …
Düüster en mit machtige Wülingen
swöll de See ümhoog, tägen de Steilte van ’t Wäreldende …
[To Arend Victorie’s index]


© 2005, Lowlands-L • ISSN 189-5582 • LCSN 96-4226 • All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA