Lowlands-L: Things They Left Us: Folk traditions of the Lowlands worldwide
Lowlands-L: Things They Left Us: Folk traditions of the Lowlands worldwide

THIS SERIES
  Contents
  Introduction

  Belief & Taboo
  Myths & Tales
  Customs & Rituals
  Celebrations
  Seasons & Cycles
  Environment
  Livelihood
  Arts & Crafts
  Food & Drink
  Music, Dance, Poetry
  Rhymes & Ditties
  Fun & Games
  Sayings

  Participants
  Works Wanted
  Contact

NEW WORKS
   Basterjan
 
Black Cat Crossing!
  Drinking Customs
  Extended Sayings 1
  Extended Sayings 2
  Extended Sayings 3
  Forerunners of Rap
  Greinzstienen
  Grote Harold
 
Jan Hinnerk
 
Kirkin’ o’ The Tartan
 
Tongue Twisters
 
The Treckfiedel
  Ring a Ring o Rosie
 
The Weaver Poets

OTHER SERIES
  Lowlands-L
  Anniversary
  Offline Resources
  Travels
  History
  The Crypt
  Gallery
  Language Tips
  Members’ Links
  Facebook
  Lowlands Shops
   · Canada
   · Deutschland
   · France
   · 日本 Japan
   · United Kingdom
   · United StatesDrèents*
Klick: Düütsche Schriefwies’

Greinzstienen

en Greinzpaolen

(Traditional stories retold in Drenthe Low Saxon)

deur Arend Victorie, ’t Oogeveene (Hoogeveen), Nederland (Netherlands), 2008

Greinzen weurden in vrogger tied in Drenthe an-egeven deur greinzstienen en greinzpaolen.

Vake kwamen der mieningsverschillen veur tussen de dörpen onderling aover de juuste ligging van de greinz mit malkanders akkers. Greinzstien’t Bekendste greinzverschil was wel dat tussen Koevern en Daolen, die honderdendartig jaor duurde. De aoverlevering verteld dat ’t vienden van een liek in de velden de oorzake is ewest dat de greinz weur bepaald töt veurdiel van Daolen. De stad Koevern weigerde naamlijk umme ’t liek te begraven op heur karkhof en een greinzpaol is toen ezet op de plekke waor ’t liek weurde evunden.

Ok op de greinz tussen Vries en Norg stiet een doodenpaol, “De Lebstaok”, want daor weurde een vrouwe “Lebbe” an heur ende ebracht. Zij was weduwe die heur ienige koe had verkocht op de markt en daor in ’t ienzame veld weurde vermoord deur de knecht, die heur veilig naor huus had mutten geleiden. LebbepaolDe beide dörpen weigerden toen ’t liek te begraven umme dat ’t volgens heur, niet op heur grondgebied evunden was. Op de plekke waor “Lebbe” evunden was weurde een paol as greinzstien eplaatst. De moordenaar is rap daornao egrepen en verleur zien leven op ’t rad.

Twei greinzstienen naobij Zweelo draagt de name “Dove Peter” en “Dove Waander”. ’t Volk van Zweelo en van Wesup hadden twintig jaor lang onienigheid aover de scheiding van de marken. Onmeunig veule getuugen verschienden veur ’t gerecht, mar gien iene duurde der een eed op te doen, waor as de greinz now waorachtig lag, töt Peter en Waander veurkwamen en zij beweerden dat zij de plekken wel kunden anwiezen, waor as de greinzstienen mussen liggen. Zo worde de greinz tussen Zweelo en Wesup bepaald. Drei dagen later waren de beide kerels stokdoof want zij hadden een valse eed of-elegd. En ter naogedachtenis weurden de greinzstienen naor Peter en Waander enuumd.

(Bron: JRW Sinninghe, Drentsch Sagenboek, 1944)

free web hit counter


© 2008, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA