Lowlands-L Members' Gallery
Lowlands-L : "My Lowlands" -- List members sharing their discoveries, ideas and feeling

Frontpage

Members' works
Mark Brooks
Sandy Fleming
Reinhard F. Hahn
Hannelore Hinz
Arthur A. Jones
Jakob Liek
Thomas Mc Rae
Tomás Ó Cárthaigh
Andrys Onsman
Wesley Parish
Pat Reynolds
Arend Victorie
Marsha Wilson

The Pin Wall

THIS SERIES:

Contents

Poems
Short Prose
Translations
Songs
Music
Performance
Pictures
Video
For Children

Contact
Disclaimer

OTHER SERIES:

Lowlands-L

Facebook
Offline Resources
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Anniversary
Travels
Traditions
The Crypt
History
Language Tips
Members’ LinksReinhard F. Hahn & Hannelore Hinz
[To Reinhard F. Hahn’s index] [To Hannelore Hinz’s index]


Ultraschall-Wegenleed
Ultraschall-Wiegenlied · Ultrasound Lullaby
Text: Reinhard F. Hahn (Soltauer Schriften 1999)
Musik: Hannelore Hinz, 2008

Kurzversion (Verse 1, 2, 7)
Gesang u. Begleitung:
Hannelore Hinz
606 KB, 3:27 Min.

[Rünnerladen] [Herunterladen]

Vollversion
Rezitation: Reinhard F. Hahn,
Begleitung: Hannelore Hinz
1104 KB, 6:16 Min.
[Rünnerladen] [Herunterladen]

Click: With English lyrics

Click: Noten · Sheet Music


Bitte den Cursor (ohne zu klicken) auf ein schwieriges Wort legen, um die Bedeutung zu sehen.


Click! > With English translation

Ultraschall-Wegenleed
Ultrasound image of an 8-week old fetusReinhard F. Hahn, ©1998

Slaap, mien Kind, slaap lang!
Dat Hart wardt mi so drang,
wenn ik an di daar baven dink,
so wälig in dien Ingelskrink.
Slaap, mien Kind, slaap lang!

Ik harr di up’n Bildschirm sehn –
dien Kopp, Liev, Arms un lütten Been’n,
as dien lüürlüttet Hart noch slöög’ …
Daar harr ik di al leev.

Vun Truer un vun Tranen
schast niks daar baven ahnen.
För de gifft dat keen Medizien.
Keen Software wäätt vun’t Slurigsien,
Vun Truer un vun Tranen.

’k harr wunnerwarkt bi’t eerste Maal
in’n Düüstern vull vun rustfree Stahl
vun elektroonsche Reedschupp, de
dien unboorn’n Liev sehn kunn.

Drööm nu söte Drööm
vun Deerten, Blomen, Bööm,
vun Spääln, Studeern un Hochtiedsfest
un wat du süst nich krägen hest!
Drööm nu söte Drööm!

Dat harr mi ahnt, wat daar malöör,
as ik dat Piepsen nich mehr höör,
as Floren œver Ogen fulln …
De Küll krööp in mi rin.

Slaap, mien Kind, slaap sacht!
De Ewigkeit ähr Nacht,
de weegt di in ähr weken Arms.
De neje Dag bringt Licht un Warms!
Slaap, mien Kind, slaap sacht!

 


[To Reinhard F. Hahn’s index] [To Hannelore Hinz’s index]


© 2005, Lowlands-L • ISSN 189-5582 • LCSN 96-4226 • All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA