Lowlands-L Members' Gallery
Lowlands-L : "My Lowlands" -- List members sharing their discoveries, ideas and feeling

Frontpage

Members' works
Mark Brooks
Sandy Fleming
Reinhard F. Hahn
Hannelore Hinz
Arthur A. Jones
Jakob Liek
Thomas Mc Rae
Tomás Ó Cárthaigh
Andrys Onsman
Wesley Parish
Pat Reynolds
Arend Victorie
Marsha Wilson

The Pin Wall

THIS SERIES:

Contents

Poems
Short Prose
Translations
Songs
Music
Performance
Pictures
Video
For Children

Contact
Disclaimer

OTHER SERIES:

Lowlands-L

Facebook
Offline Resources
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Anniversary
Travels
Traditions
The Crypt
History
Language Tips
Members’ LinksJakob Liek

[Nae d’inoudspagina van Jakob Liek z’n schrieverie]


Kinderjaeren
· 
’t Begin
· Peutertied
· Verkeer
· Familie en buren
· Spelen
· Werke vô de kost

KINDERJAEREN

Verkeer

De vervoers­mogelijkeden vanof ons eiland waere vô die tied erg modern. ’t Was zelfs op’enome in de vlieg­route Rotterdam – Knokke. De vlieg­vel­den Aemstie in Souburg waere tussen­stations.

Dit vervoer kwam, vanwege de kosten, vôr ons nie in anmerkieng. Op een keer was t’er een êel fêest op ’t vlieg­veld Aemstie bi de viertoren mi verschillende vlieg­demon­strao­ties. M’n moeder kon ’t toen binae nie laete om een rondvlucht te maeken mit der kinders, mâ ze durfde et toch nie an tegenover m’n vaoder. Toch is dat verlangen om eêns te vliegen noôit bie der verdwene. Toen z’ a boven de tachtig was is ’t er toch nog van ekomme. Mit een zweefvliegtuug kreeg ze mit vee genoegen der luchtdaop op’t vlieg­veld Midden-Zeêland.

In de luchtvaert wier in de dertiger jaeren nog veel op zicht evloge. Zô waere der langs de belangriekste routes luchtvaertlichten ebouwd, een soôrt kleine viertorens midden in ’t land.

Dreister en Willelminadurp bezaete alletwêe zô’n kunstwerk vô de route Rotterdam – Londen.

Ok de militaire luchtvaert was op Schouwen nie onbekend. Vanof vliegveld Aemstie wier der boven de Grevelienge vôr ons durp druk ’oefend. Der lag daer een vlot as doel, waerop mit Fokker tweêdekkers wier edoke. As we gienge zwemme bie Kiekuut was dat best aordig. Toe ’k in d’êeste of twêede klasse zat sloeg der nog zô’n Fokker in de polder Bloôis te pletter. Daebie kwam een zeune van de toen zeer bekende dichter Clinge Doôrenbos om ’t leven, ie scheen an’t stunten ewist te wezen vor een vriendinnetje van em in Brouwsaeven.

Hét vervoermiddel in die voôroôrlogse jaeren was de fiets. Er waeren der zô veel van in der waere toen nog zô weinig auto’s dat ze’t slachtoffer van de Belasting waere. Iedere fiets most een fietsplaetje è, een kopere straokje mit in’esloge letters in ciefers. De in die tied veel voôrkômende werkelôzen krege der eên gratis. Mâ dan zat der wel een gaetje in want iedereên most kunne zie da je d’er nie vô betaeld ao!

Auto’s waere der nog nie vee. In ons durp mit zô’n achtonderd inwoners waere ze letterlijk op de viengers van eênen and te tellen. Je kon daerom nog zonder gevaer op straete spele.

[Nae ’t volgende stikje]


[Nae d’inoudspagina van Jakob Liek z’n schrieverie]


© 2005, Lowlands-L • ISSN 189-5582 • LCSN 96-4226 • All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA