Lowlands-L Members' Gallery
Lowlands-L : "My Lowlands" -- List members sharing their discoveries, ideas and feeling

Frontpage

Members' works
Mark Brooks
Sandy Fleming
Reinhard F. Hahn
Hannelore Hinz
Arthur A. Jones
Jakob Liek
Thomas Mc Rae
Tomás Ó Cárthaigh
Andrys Onsman
Wesley Parish
Pat Reynolds
Arend Victorie
Marsha Wilson

The Pin Wall

THIS SERIES:

Contents

Poems
Short Prose
Translations
Songs
Music
Performance
Pictures
Video
For Children

Contact
Disclaimer

OTHER SERIES:

Lowlands-L

Facebook
Offline Resources
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Anniversary
Travels
Traditions
The Crypt
History
Language Tips
Members’ LinksArend Victorie

[To Arend Victorie’s index]


Plattdüütsche Schriefwies’

’t Moor

Van Klaus Groth
ummezet in ’t Dreins van Arend Victorie

Schreeuw
Foto Delia Bremer (www.delibre.nl)
Bewarkt deur Arend Victorie

Wat klaagt daor ’s aovends ’t moor toch deur?
Is dat de wiend in ’t riet wa’k heur?
Och nee! Dat is gien riet of wiend!
Daor sjaanterd een vrouwe! Daor reerd een kiend!
’t Miert ’s aovends ziek in ’t rond,
’t Klaagt en ’t knarpt töt de mörgenstond,
En ’t vlocht veur d’eerste zunnestralen,
As de nèvel oplöst in de dalen.
Maor as de scheuper ’s middags slöp,
Dan heurde hij wat ’t lijzig röp,
Zo diepe en domp, zo zwak en wiek,
Asof ’t de dood in d’ogen keek.
’t Is een ziel en die hef gien rust.
Zij löst op as de dauw de morgen kust.

’t Is een ziel in bange stried.
’t Zingt en zingt een wiegelied.
En is ’t in ’t moor ruzig, kold.
En jag de wiend de blaa’n van ’t holt.
Dan vlög zij mit in die wilde wiend,
Een bleek jong wicht, in heur arm een kiend.
In de Doevenhei, daor lig een ven
Mit dooie wilgen der rondum hen.
In de Doevenhei lig een diep moeras.
Gien starfling waogt zich bij die plas.
’t Witte wollegrös gruit daor.
Rondum ’t baodemloze moor.
’t Water borrelt gruun en ’t stinkt,
’t trekt oe dale en ie verdrinkt.

En in die koel smeet zij ooit ie heur kiend.
Dat is de plekke waor aj heur viend.
Daor stiet zij en trekt uut heur haor.
En is opiens verdwenen töt an ’t volgend jaor.
De kwartel slat, de harfst, die komp.
De koekoek is al laank verstomd.
Maor heur, wat klaagt daor luud en zwaor!
Gauw is ’t weer stille, töt ankoomd jaor.

 


[To Arend Victorie’s index]


© 2005, Lowlands-L • ISSN 189-5582 • LCSN 96-4226 • All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA