Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Flag: NetherlandsFlag: USAGustaaf Van Moorsel
Plaats: Socorro (Siwóolaa), New Mexico (Yootó Hahoodzo), VSA


This text is in Dutch.
[Nederlands]
[English]

Mijn naam is Gustaaf van Moorsel, en ik ben al jaren met veel plezier lid van de Lowlands lijst, al ben ik niet altijd even actief. Mijn liefhebberij voor talen heb ik van mijn vader geerfd. Gelukkig waren toen ik naar school ging (lang, lang geleden) nog drie moderne vreemde talen verplicht (en twee klassieke), en daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Afgezien van die drie (Frans, Duits, en Engels), gaat mijn belangstelling vooral uit naar Slavische (vooral Russisch) en Scandinavische talen (met name Zweeds).

Ik woon nu al vele jaren in New Mexico en dat is helaas niet erg goed geweest voor het oefenen van mijn talen. Gelukkig slaag ik er vaak in naar Europa te reizen; van de weinige talen waarin ik mezelf als ‘vloeiend’ beschouw heeft vanouds Duits mijn voorliefde.

Mijn belangstelling voor de Lowlands talen, afgezien van het feit dat een ervan mijn moedertaal is, komt voort uit het feit dat ik in de stad Groningen ben opgegroeid, en het Gronings altijd een bijzondere plaats in mijn hart zal blijven behouden.

Gustaaf Van Moorsel
2005


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA