Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Cymraeg

Welsh


Listen to this translation narrated with non-native pronunciation:

[Download mp3]

Translation: Dafydd Harries

Location: Wales (Cymru), United Kingdom

Narration: Mike Szelog

Language information: [Click]Click here for different versions. >Y Dryw

Picture of Davydd HarriesRoedd nyth y dryw yn arfer bod yn y garej. Unwaith, roedd y hen rai ill dau wedi hedfan allan—roedden nhw eisiau cael rhywbeth i’w fwyta i’w plant—a wedi gadel y rhai bach ar eu hunain.

Ar ôl tipyn, dychwelodd Tad Dryw adref.

“Beth sy wedi digwydd yma?” meddai e. “Pwy anafodd chi, blant? Rydych chi oll wedi brawychu!”

“O, Dad,” medden nhw, “fe ddaith rhyw fwgi bo heibio gynnau fach. Roedd e’n edrych mor ffyrnig ac erchyll! Fe syllodd i fewn i’n nyth gyda’i lygaid mawr. Fe ddychrynodd e ni cymaint!”

“Mi wela i,” meddai Tad Dryw, “ble aeth e?”

“Wel,” medden nhw, “fe aeth e ffor’na.”

“Arhoswch!” meddai Tad Dryw, “Fe af i ar ei ôl e. Peidiwch a phoeni nawr, blant. Fe’i ddalia i e.” A mae’n hedfan ar ei ôl e.

Wrth iddo droi’r gornel, gwelai mai’r llew oedd yn cerdded yno.

Ond wnaeth y dryw bach ddim ofni o gwbl. Glaniodd e ar gefn y llew a dechrau ei ddwrdio e. “Pa fusnes sy gen ti yn dod i fewn i fy nhy i,” meddai e, “a brawychu fy mhlant?!”
Click to help!
Chlecia at chyfnertha!
· More Celtic?
· Irish English?
· Welsh English?

Talodd y llew dim sylw iddo a cherdded ymlaen.

Gwnaeth hynny i’r deryn cegog ei ddwrdio fe’n ffyrnicach byth. “Does gen ti ddim busnes yn bod yno, siŵr i ti! Ac os ddei di ’nôl,” meddai e, “wel, fe weli di! Dydw i ddim wir eisiau ei wneud e,” meddai e gan godi un o’i goesau, “ond baswn i’n torri dy gefn gyda fy nghoes mewn chwinciad!”

A fe hedfanodd e’n syth yn ôl i’r nyth.

“Dyna chi, blant,” meddai e, “rydw i wedi dysgu gwers i hwnnw. Welwn ni mohono fe eto.”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA