Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Flag: BelgiumDiederik Masure

Plaats: Zandvliet, Antwerpen, België, en Amsterdam, Nederland

Projectbijdrag: Brabants van Antwerpen


This page is in Brabantish.
[Brabants]
[English]

Portrait of Diederik Masure Ik zen Diederik, 21 jaar oud en kom oorspronkelijk uit het Antwerpse, oepgegroeid in Zandvliet en sins m’n 12ste naar t school gewest in Merksem (‘Maareksoem’). Al als jonge gast wier ek gefascineerd door tale, eerst door et Latijn da we op school krege en later door de boeke van Tolkien, dus de ‘Weteschappe-Wiskunde’ werd later ingewisseld voor Scandinavistiek (Noors) aan d Universiteit van Amsterdam (alwaar ik momenteel verblijf). Mijn interesse beslaagt vooral de Germaanse tale in heel hun geschiedenis en al hun variëteiten, en dan nog in’t bizonder de overeenkomste en de verwantschappen.

Gelijk een groot deel van de moderne ‘Aantwaarepse’ jeugd zijn ik opgevoed in't Verkavelingsvlaams lijk dat dat heet, of ook wel Schoon Vlaams, een mengeling tussen het ‘Algemeen beschaafd’ (ook wel gekend als ‘Ollands’) en restanten van het eigelijke Antwerps dialect. Dus daarom da dees stukske in mijn moedertaal geschreven is. Maar me verloop van den tijd begon ek mij steeds meer te realiseren oe spijtig dagget was da et ‘Echt Aentwaerps’ aan et uitsterve was, zeker aangezien da mijn beide ouders eiglijk nog wel dialect kunne spreken maar et ons nooit ni emme aangeleerd. Geleidelijk aan hem ek dus geprobeerd zoveel mogelijk nog te verzamelen en mijneigen eigen te maken, zoda (hoewel dus ni echt ‘genuine’) k nu toch redelijk Antwerps kan spreken en schrijven. Mijn Schoon Vlaams is in ieder geval wel meer en meer verantwerpst.

Hier op Lowlands-L ziede dan da ge zeker ni alleen zij in uwe strijd, en da dees situatie in grote dele van Europa etzelfste is – nationale standaardtale fretten langzamerhand meer en meer de locale variëteiten op, en alleen same kunde daar iet aan doen.

Diederik
2008


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA