Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Kurdí • Kurdî • Кöрди • کوردی
Kurdish
Central Kirmanji (Sorani) varietyListen?

Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

 

Translator: Nabaz.e ()

Location: Griesheim (Germany), originally Baneh (Iran)

Facilitator: Kenneth Rohde Christiansen

Word-processing: Reinhard F. Hahn, Seattle (USA)

Language information: [Click]Click here for different versions. >

Note: This Kurdish version is not in a Kurmanji dialect; it is in a Sorani dialect transliterated from the Arabic script to the Kurmanji Latin script.
Meluçke

Meluçkeke hêlanekey le konekozîkida sazdabû, rojêk le rojan hem dayk u hem bawk bo xorak kokirdinewe w terkirdini beçkekaniyan hêlaneke becê dehêllin u wirdîlekaniyan takuteniya dehêllinewe.

Paş çendan sat bawkeke negerrêtewe.

“Ewe lêre çî rrûy dawe?” pirsiyarî kird, “Ey mindallan ewe kê azarî dawn? Êwe tewaw rrengitan perriyuwe!”

Ewanîş wellamiyan dayewe u ûtiyan “Ax bawuke, qeyirêk lemewber dêwişweyek alem bawewe têperr bû.”

“Ew ewende turre w tirsindak diyarinû, beherdûçake gewirekaniyewe bo nêw hêlandekey derriwanîn êmeş gelêk tirsanîn!” bawke lewellamda ûtî: “Ê, êsta berew kwêwe rroyşit?” ewanîş ûtiyan: “A ... a lew sûçewe têperr bû.”

Bawke behêminî ûtî: “Êwe teniya sebirtan hebêt min her êsita bedway dekewm, êwe aram u leserxobin tîtîlekanim! Ĥetmen debî destim pêy bigat.”

Paş em ûteye bawke berrê kewt.

Katek lesûçekewe bay dayewe, şêrêkî kewteber çaw ke milî rrêgay girtibuwe ber.

Click!

Meluçkeke hîç samî nekirdû ballî giteser piştî şêreke w destî dayeserzeşdani w ûtî: “Ewe to çît le millî min dawe, bo bêçuwe wirdîlekanî min de tirsênît?!” şêreke hîç wellamî nedayewe w îdamey rêgay xoy deda. Êstaş her beturreyewe cinêwî deda ew girgile rûdare. “To hîç karêkit be lay ême nedawe, êwe pêt dellêm! Eger serbideytewe, ewa tuşî derdeseryekit dekem! Le rastîda namewêt qeziye bew ĥalle bigat.”

Paş em wutaney qaçêki le qaçe naskusûkekanî beriz kirdewe w ûtî: “Min eger nimewêt etwanim piştin bem qaçem bişkênim!”

Ballinde paş em beserhate berew hêlandekey gerrayewe.

“Awa, ey biçûkekanim ewe tenbêm kird. Îtir hergîz nagerrêtewe bolaman.”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA