Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Flag: NetherlandsPiet Bult

Plaats: Oost-Stellingwarf, Fryslân, Nederland

Website: www.stellingwerfs-eigen.nl


This text is in Stellingwerf Low Saxon.
[Stellingwarfs
]
[Nederlands] [English]

Portrait of Piet Bult Goeie,
Ik bin Piet Bult uut Stellingwarf-Oostaende in et zuudoosten van de perveensie Fryslân in Nederlaand. Hier is mien leven uut aende zet as Benjamin in een meenskefebriekien en bin ‘k drie-taelig grootbrocht. In ’t veurste plak was dat gewoon et Stellingwarfs van mien oolden. Mien pake (stamooldste) was de laeste boer op Duinenzathe in Appelsche. Wat d’r bi’j oons thuus anlopen kwam weren vaeks naost Stellingwarfs ok een protte Fries- en Hollaanspraoters. Op ’e legere schoele in Donkerbroek was ’t al niet aanders, van alles deurenneer. Ik bin d’r wis van da’k doe al een klap van de meule veur taelgevuulte mitkregen hebbe en dat vuul ik nog de hieltied. Mien belangstelling ligt niet zozeer in de herkomst van woorden of zoks mar meer in belangstelling veur de tael in et gebruuk van alledag. Ik mag ok graeg wat diskussie uutlokken deur vaeks te pas en seins te onpas wat kretiek te spi’jen. Dat wodt ok wel gauw es niet begrepen mar dat zal an mi’j liggen.

In mien ‘hippie-tied’ (1965–1970) he’k een jaor of wat zo goed as hiel Europe wat deurzwurven, meerstal hielendal alliend in mien lillik eentien (Citroën 2cv). Onder eren in Zweden mit – doe daor nog onbekende – kroketten langs de deuren lopen te sutelen, in et Joegeslavië van doedestieds mit gruunte op de mark staon en in et Oost-Duutslaand van veur de mure, oppakt zeten omreden mien autogien mit ien viel krek op een streep ston waor ze daor wat een hekel an hadden.

De eerste helte van mien leven he’k allemaole meerst technische dingen daon en hebbe mi’j doende hullen mit timmeren, schilderen, gas-, waeter-, elektrisch- en cv-(service)monteur en zo wat henne. Auto’s hadden doe veur mi’j ok mar weinig geheimen en in 1979 wa’k alderdeegst nog es kampioensmonteur op Zandvoort in de Formule-V klasse. Liekewel veur mien wark as in mien vri’je tied kwam ik doe ok nog vaeke in ’t butenlaand – binnen Europ – en kan mi’j dan ok aorig redden mit Fraans, Duuts en Engels. Et luusteren en et een betien volgen kunnen gaot ok nog mit et Spaans, Italiaans en alderdeegst een woord Russisch.

De twiede helte van mien leven waor a’k onderhaand in belaand bin, hool ik mi’j in et eigen ICT-bedrief veural doende mit komputers. Eerst de hardware-kaante mar daor bin ’k van ofstapt. Op ’t heden is de software-kaante ’t meerst belangriek veur mi’j. Now ja en aj’ dan daegs toch al zoe’n vuufhonderd tot duzend pergrammeriegels schrieven dan kan d’r vaeks ok nog wel een gedichien of een verhaeltien of. Tot dat d’r rond 1984(?) een ni’je ‘stavering’ kwam he’k et meerst in ’t Fries schreven. Daornao, in ienkeer hielendal gien letter meer. Ik vun die ni’je malle woorden mar niks en daor bin ’k et mit mi’jzels nog de hieltied wel aorig iens mit. Rond de ieuw- en millenniumwissel kwam ik in de kunde mit de Stellingwarver Schrieversronte en he’k mi’j – naost mien daegeliks wark – hielendal toelegd op de Stellingwarfse schrieveri’je.

In 2003 ha’k zoe’n twintigduzend Stellingwarfse woorden in een komputerbestaand gadderd tegere mit de Nederlaanse tegenhanger en die he’k doe in twie boekies in eigen beheer uutgeven. Doe ’k et ok nog in de plasse kreeg om de hiele Biebel in ’t Stellingwarfs te vertaelen leup et mit de Schrieversronte een betien spaek. In juni 2004 he’k doe tegere mit een kammeraod in de karke van Berkoop et startschot geven veur de vertaeling van de hiele Biebel in ’t Stellingwarfs. Om dat projekt in de bienen te holen biwwe een maond laeter mit een eigen stichting ‘Stellingwerfs Eigen’ (zie: www.stellingwerfs-eigen.nl) uut aende zet. Now, tegen halverwegens 2006 liggen we aorig op schema want op nog een peer boeken nao is et overzetten roegweg klaor. Et is now tied veur verbeteren en nog es verbeteren. We hebben d’r nog alle vertrouwen in dawwe in juni 2009 de Stellingwarver Biebel mit zien zeuvenenzeuventig boeken prissenteren kunnen. De stichting wil daornaost ok graeg wat leegdrumpelig toegang geven tot de schrieveri’je. We laoten oons in een eigen pergramme op de regionaole radio heuren en in jannewaori 2006 biwwe tussendeur ok an een Stellingwarfs blattien ‘An de liende’ begonnen.

Ik hope, en gao d’r vanuut, dat de leden van disse Lowlands-liest mi’j zo now en dan ok es een betien helpen kunnen mit wat mooie of appatte woorden of zeggies. Ikke van mien kaante kan hier misschien ok nog wel es een frisse Stellingwarver wiend wi’jen laoten. Mar now moe’k mi’j ok niet al tevule meer op ’e hals haelen want mien maegien blift toch mien aldergrootste hobby!

Mien motto (vri’j naor Pythagoras): niks raekt weg, et veraanderd alliend.

Mit een vrundelike groet uut Stellingwarf in de perveensie Fryslân (Nl),
Piet Bult

website: www.stellingwerfs-eigen.nl
e-mail: info@stellingwerfs-eigen.nl

Piet Bult
2006


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA