Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Jysk
Synnejysk

Jutish, Southern Variety


Listen to this translation narrated with native pronunciation:

[Download mp3]

Translation: Kristine Lund Andersen

Location: Blans i Sundeved, Sønderjylland (Denmark)

Narration: Kenneth Rohde Christiansen

Language information: [Click]Click here for different versions. >

Click here for different versions. >[Vestjysk | West Jutish] [Synnejysk | South Jutish]


Æ gæresmut’

Æ gæresmut’ hade sin rede i æ vaunskue. Å et tidspunkt var begge æ forælle fløjen væk. De hade ville finde føde te ders unge, og hade ladt æ bøen væe selv hjemme.

Lidt ette kom æ far hjem.

”Hva æ det dæ æ sket hæe?” sode han. ”Hvem hæ gøje jer ondt? I æ jo helt kridhvide i æ hode.”

”Åh, far,” sode de. ”Der kom ’n stoe bøhmand forbi. Han så så grim å frychtle ue! Han stirret direkt’ ind i vos rede med’ sine stoe øjn. Det fik vos te å ryst’ a’ skræk!”

”Seje man det,” sode æ far. ”Hvor løf han hena’?”

”Tja,” sode de – ”han løf den vej.”

”Seje man det,” sode æ far. ”A ska nok kom ette ham. Bare taj ’en med’ ro, han ska nok få med’ mæ å bestille.”

Da han kom om æ hjørn så han at det va en løve der gik dæ. Men æ gæresmut’ var it’ bange a sæ. Han sat’ sæ å æ ryg a æ løve, og ga den et ornle møgfald. ”Hvem troe do egentle do æ – sårn å komme te mit hus å gøjje mine bøen bange?”
Click to help!
· Bornholmsk?
· Dọnsk tunga?
· Götamål?
· Gutniska?
· Norrländska?
· Övdalsk?
· Skånska?
· Sveamål?
· Sydslesvigsk?
· Trøndersk?
Men æ løve var licheglad, og fortsat’ sin vandring.

Det gøjje den lille skrichehals endno meje magge: ”Do hæ it’ naue å bestille dæe ska æ sade dæ! Og hvis do bare så møj som tænke å å komme tebache – ja, så ska do få ’et å føle! Æ gø ’et it’ fordi te æ ka li’ ’et,” sode han, mens han løwtet det jenne ben, ”men æ lavve dæ at æ brække din ryg.”

O’ så fløj han tebache te æ rede.

”Så, bøen,” sode han, ”no ved han hvodan man opføe sæ. Ham seje I it’ meje te.”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA