Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

V laemsch

Western Flemish
Variety of Roeselare, Belgium


Listen to this version narrated with native pronunciation:

[Download mp3]

Translationr & Narration: Luc Vanbrabant

Location: Oekene, West-Vlaanderen (Belgium)

Language information: [Click]Click here for different versions. >


’t Keuninkske

’t Keuninkske zit me’n nest in de scheure. Nu zijn d’ouders te gaore ne keê eut gaon vlieg’n. Ze zijn voôr ulder jongskes un bitje eet’n goan haol’n, en z’hèn de kleêntjes heêl alleêne gelaot’n.

Achter ’n tijdje komm’ die ouders were theus.

“Wat is ter hier gebeurd?” zegt hij, “wulkeên hèt er jou entwa’ gedaon kinders? Je ziet er zo verschrikt eut.”

“Och vaodre,” zeg’n ze, “hier kwam ter zuk e groôte beêste voôrbij. Die zagter zo dul en schriklik eut. Je staorde met zijn groôte oôgen naor oes in’t nest. Daovan hè me stijf verschoot’n.”

“Zo,” zegt eên van d’ouders, “waor is ’t hij ton geblev’n?”

“Jao,” zeg’n ze, “hij is nao gunter gegaon.”

“Wachte,” zegt den oud’n, “dao gao’k achtre. Zij maar stille kinders. ’ndien gao’k wel krijgen.”

Daormee vliegt hij hem achternao.

Ao’t hij van achter den hoek komt, is de leêw daor an’t passeren.

Mao ’t keuninkske is nie benauwd. Hij zet hem up de rugge van de leêw nere en begunt hem te verwijt’n.

“Wat hè je gie bij mijn heus te zoek’?” zegt hij, “en mijn kinders de schrik an te jaog’ne?”

De leêw trekt hem dao niet van an en gao’ zijne gank.

Dao komt hij nog dulder van, de kleêne lussak. “Gie hèt dao nie verloren, zeg’k jou. En aoj werekomt,” zegt hij, “ton gaoj’t ne keê gaon ziene. ’k En mag et eigentlik niet doene,” zegt hij, en daobij heft hij zijn beên up, “mao ’k breke direct jen beên in tweên.”

Daorup vliegt hij were nao zijn nest.

“Zo, kinders,” zegt hij, “van’n dien hè’k et afgeleêrd. Je komt nie meê were.”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA