Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Sinugboanon

Cebuano of Cebu CityListen?

Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

 

Translation: Joseph de los Santos

Location: Cebu City, Cebu Province, Philippines

Facilitation: Dante Ferry • Featured Guest Contributor

Language information: [Click]Click here for different versions. >Ang Maya

Kaniadto, ’dunay nagsāg nga maya sa usa ka garahe. Usa-usa nga nilupad na ang mga ginikanang langgam aron mokuha ug pagkaon sa iyang mga bata’ nga pisu’, ug nahabilin ang ilang mga pisu’.

Wā’ nagdugay niuli’ ang amahang langgam.

“Unsay nahitabo’ dinhi?”, ingon niya. “Kinsay nagdagmal kaninyo, mga anak? Nga nahadlok kamong tanan?”

“Sus, Tatay”, ingon nila, ‘dunay niabot nga impakto karon-karon lang. Ang nawong niya isog ug makahadlok. Nakasiga’ ang iyang mga mata nga dagko’ diri sa atong sāg. Nahadlok kami!”

“Mao ba?” maoy sulti sa amahan. “Asa man siya miadto?”

“Didto dapit.” ingon nila.

“Hulat lang, kay sundan nako’ siya. Ayaw kamo kabalaka mga anak, lintian siya kanako’.” Ug nilupad na siya aron adtoon ang impakto.

Sa pagliko’, ang liyon diay ang naglakaw didto.

Wāy nahadlok ang langgam ug nitugdon siya sa likod sa liyon, ug nagsugod siyang nasuko’. “Unsay katungod nimo nga moadto sa akong bāy”, ingon niya, “ug gihadlok pa nimo ang akong mga anak?”

Wā’ siya tugda’ sa liyon ug nagpadayon sa iyang paglakaw. Naglagot ang amahang langgam, ug misamot siya ug yawyaw. “Sultihan taka nga wā’ kay katungod nga moadto didto, ug mobalik ka gani’, makita nimo!” “’Dī’ nako’ gusto buhaton.”, ingon niya, ug ’dunay pay dugang pagtaas sa usa ka tiil, “pero balian taka ug tikod paagi sa tiil ko ug kadiyot lang!”

Unya’, nilupad na siya pauli’ sa iyang sāg.

“O, humana mga anak, gitudloan na nako’ siya ug liksiyon. Dī’ na gyud siya mobalik.”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA