Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Drèents
Drenthe Low Saxon


Listen to this translation narrated with native pronunciation:

[Download mp3]

Translation and Narration: Ingmar Roerdinkholder

Location: Zuidwolde, Drenthe, Netherlands

Language information: [Click]Click here for different versions. >


Click here for different versions. >[Dutch Spelling] [AS Spelling] [German Spelling]    


’t Tuunkroepertien

’t Tuunkroepertien had zien nust ebouwd in ’t achterhuus. Op ’n keer waren allebeide de oldeluui uut-evleugen um wat èten veur de jonchies te halen – en ze hadden heur hummelties glad allennig thuus elaoten.

Nao ’n toertien komp de va weer bij huus. “Wat is hier dan an de haand?” zeg e. “Wie hef oe wat edaone, kiender, da’j ja hielemaole schrikkerig bint?”

“Och Va,” zegt ze, “D’r kwaamp hier krek zo’n dikke bullebak veurbij, die zag d’r zo gemien en grouwelik uut. Hij gaapte mit zien grote ogen zo oens nussien binnen. En doar binne wij zo benauwd van ewörden.”

“Zo,” zeg de va. “Woar is e hen dan?”

“Nou,” zegt ze “Hij is die kaanten uut egaone.”

“Wach ie mar iens èempies,” zeg de va, “ik gao d’r drek achterheer. Stille mar, kiender. Ik zal ’m wel kriegen...”

En hij vlug d’r achterhen.

As e de hoek um komp löp doar de leeuwe.

Mar ’t tuunkroepertien is niet bange uut-evallen. Hij giet bij de leeuw op de rogge zitten en begunt ’m uut te schelden. “Wat he’j bij mij bij ’t nust te zuken, ieje?!” zeg e hellig “en mien jonchies benauwd te maken?!”

De leeuwe trek ’m d’r niks van an en löp gewoon wieder asof e niks eheurd hef.

Nou begunt dat klein krummeltien nog hetsiger an te gaon. “Ie hebt doar niks te zuken, vertel ik oe! En a’j nog iens weer duurt te kommen,” zeg e “dan zu’j ’t wel marken! Ik doe ’t niet geern“ – en hij hold zien iene pootien in de locht – “mar aans mu’k oe de rogge deur de midden trappen!”

Doarnao vlug e weer op zien nust an.

“Zo kiender,” zeg e. “Dat he’k hum mooi of-eleerd. Die krie’w hier nooit weer te ziene!”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA