Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Drèents
Zuudwest-Drèents van ’t ’Oogeveine
Southwestern Drenthe Low Saxon of Hoogeveen


Listen to this translation narrated with native pronunciation:

[Download mp3]

Video!Click here for different versions. >

Translation and Narration: Arend Victorie

Location: Hoogeveen (Oogeveine), Drenthe, Netherlands

Language information: [Click]Click here for different versions. >
’t Tuunkroepertie

’t Tuunkroepertie ad zien nüst ébouwd in ’t achteruus. Op ’n maol waren beide aolders uut vliegen égaone umme wat te kauwen veur de prugels te aelen en zi’j adden eur ummelties ielemaole allennig in uus achter élaoten.

Nao een poosie, streek va weer op ’t nüst neer. “Wat is dat veur een kebaal!” vreug ’ij. “Wele ef oe wat an édaone datai ja ielemaole aover de toeren bint?”

“Oh, Va,” piepten de prugels. “D’r kwaamp net een oeger van bullebak veurbij en die zag der zo vaal en voel uut en ’ij gaapte mit zien grote doppen zo schier oonz nüssie in. Now en daordeur bint wi’j zo aover de toeren.”

“Zo,” zeg Va, “en welke kaante is ’ij op égaone?”

“Now,” zegt de prugels, “ai’j ’t wult weten, ’ij is die kaante uut égaone.”

“Wacht mar ies, èemties,” zeg Va, “ik gao der mitiene achterheer.”

En ’ij vlüg der achterheer. En as ’ij d’ oeke umme komp löp daor ’n leeuw.

Mar ’t frabbe van een tuunkroepertien is ök niet op zien snavel ’evallen. En die giet bi’j de leeuw op de rögge zitten en begunt daor te tieren en te razen. “Hei’j ieje, wat ebbie bi’j mien nüst te zuuken? Ieje doerak datai bint umme mien kiender zo benauwd te maken?”

De leeuw trekt ’um der niks van an, löp gewoon wieder asos ’ij niks ’eurd ef.

En daordeur begunt dat kleine krummeltie nog grammieteger in de kop te worden. “Ie ebt daor niks te zuuken, zeg ik oe. En waard oen gebiente a’j nog ies weer duurt te komen. Ik doe ’t niet graag,” en ’íj ’old zien iene pootie in de locht, “Mar aans mut ik oe de pokkel deur de midden trappen!”

Daornao vlüg ’ij weer op zien nüst an.

“Zo, kiender” zeg ’ij “Dat eb ik um mooi of ’eleerd. Die kriegt wij ier niet weer te zien!”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA