Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Gaeilge
Gaeilge

Irish (Gaelic)Listen?

Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

Translation: Valerie Mhic Giolla Fhinnéin

Location: Port na Binne Uaine (Portstewart), Contae Doire (County Derry), born and raised in Lorgain (Lurgan), Contae Ard Mhacha (County Armagh), both in Northern Ireland (Tuaisceart Éireann)

Corrections: Abigail Mitchell, Zurich (Switzerland), earlier Notre Dame, Indiana (USA)

Facilitation: Mike Szelog, Manchester, New Hampshire (USA)

Language information: [Click]Click here for different versions. >


Click here for different versions. >[Irish Script] [General Script]   


An Dreoilín

Bhí a nead ag an dreoilín i gcoirnéal an sciobóil. Lá amháin d’imigh an dá éan ba shine ar eitilt—ba mhian leo rud éigin le hithe a fháil do na cinn óga agus d’fhág siad ina n-aonar iad.

I ndiaidh tamaill, d’fhill an t-athar dreoilín abhaile chuig an nead.

“Cé a rinne díobhail oraibh, a pháistí? Feictear dom go raibh scanradh agaibh uilig!”

“Ó a dhaidí,” ar siadsan, “tháinig fear éigin scanrúil ach roinnt bomaite ó shin. Bhí sé an-scanrúil ar fad! Stán sé ar an nead agus bhí súile móra air agus bhain sé an t-anam amach asainn!”

“Tuigim,” arsa an t-athair dreoilín, “cá háit a ndeachaigh sé?”

“Bhuel,” a dúirt siad, “Chuaigh sé an bhealach sin—thíos ansin sa choill.”

“Fanaigí anseo!” a dúirt an t-athair dreoilín, “Tá mé ag imeachtn ina dhiaidh. Ná bíodh imní oraibh, a pháistí, gheobhaidh mé é.” Agus é sin ráite aige, thosaigh sé ag eitilt óna nead.

Agus d’eitil sé níos faide isteach sa choill, agus thart ar chor, agus i ndiaidh tamaill tháinig sé ar leon.

Ach ní raibh eagla ar bith ar an dreoilín. Landáláionn sé ar dhroim an leoin agus tosaíonn ag tabhairt amach dó. “Cén gnó atá agat ag teacht chuig mo bhaile féin”, a deir sé, “agus mo chlann a scanrú mar sin?!”
Click to help!
Chlecia at chyfnertha!
· More Celtic?
· Irish English?
· Welsh English?

Ní thugann an leon aird bith air agus é ag siúl ar aghaidh.

Cuireann sé sin níos mó fearg ar an dreoilín agus tosaíonn sé ag tabhairt amach nch níos crua arís dó, “Éist liom anois, níl gnó ar bith agat le bheith anseo ar chor ar bith! Agus má tá sé de mhisneach agat filleadh” a deir sé, “bhuel, chífidh tú—níor mhaith liom é a dheanamh,” a deir sé agus é ar tí a leathchos a thógáil, “ach bhrisfinn do dhroim le mo chos i soicind amháin!”

I ndiaidh sin a bheith ráite leis dó, d’eitil sé ar ais chuig a nead.

“Seo anois, a pháistí,” a deir sé, “D’fhoghlaim mé_ceacht maith don leon. Ní bheidh de mhisneach aige theacht ar ais anseo go deo!”


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA