Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Yiddish

Yiddish


Listen to this version narrated with non-native pronunciation:

[Download mp3]

Translation: Reinhard F. Hahn and Mark Williamson (License)

Locations: Seattle, Washington, and Phoenix, Arizona (USA)

Narration: Reinhard F. Hahn

Language information: [Click] Click here for different versions. >דער ראָב

דער ראָב האָט געהאַט זײַן נעסט אינעם װאָגנס הױז. אַמאָל זענען אַװעקגעפֿלױגן די אַלטן בײדע כּדי צו ברענגען עפּעס צו .עסן פֿאַר זײערע .ייִנגעלעך ‒ און זײ האָבן גאָר אַלײן געלאָזן די קלײנינקער

.אין אַ רגע אַרום איז װידער אַהײם געקומען דער ראָבן־טאַטע

“!װאָס זשע איז דאָ געשען?” זאָגט ער. “װער האָט אײַך עפּעס בײזס געטאָן, קינדערלעך? איר זײַט יאָ אַזױ דערש ראָקן”

אױ, טאַטעניו,” זאָגן זײ, “אַזאַ מאָנקאַלב אַזאַ גרױסער איז נאָר װאָס בײַ פֿאַרגעקומען. ער האָט אױסגעזען אַזױ טײַװלאָניש און גרױליק! ער האָט אַרײַן געגלאָצט אין אונדזער נעסט מיט זײַנע גרױסע אױגן. דערפֿאַר האָבן מיר אונדז אַזױ דערשראָקן!”

”?אַהאַ,” זאָגט דער ראָבן־טאַטע, “װוּ פֿאַראומערט איז ער געגאַנגען?”

”.נו, זאָגן זײ, “ער איז געגאַנגען אָט פֿאַראומערט.”

װאַרט!” זאָגט דער ראָבןֿ־טאַטע, “איך װעל אים נאָך. שאַ! באַרויִקט זיך ,קינדערלעך! איך װעל אים דערװישן.” און גלײַך פֿליט .ער אים נאָך.

.אַז ער איז געקומען אומען עק, איז געװען דער לײב װאָס איז אָט פֿאַראומערט געגאַנגען

אָבער דער ראָב האָט ניט געהאַט קײן מורא. ער איז געפֿלױגן אױפֿן רוקן פֿונעם לײבן און האָט אָנגעהױבן צו בײזערן, “?פֿאַרװאָס קומסט דו צו מײַן הױז?!” זאָגט ער, “און דערשרעקסט מײַנע קלײנע קינדער?”

.דער לײב האָט זיך גאָרניט אומגעקוקט און איז בלױז װײַטער געגאַנגען

דעריבער האָט אים דאָס קלײנע גיבערלע נאָך שטאַרקער אױסגעזידלט. “גאָרנישט האָסט דו דאָרטן צו טאָן, זאָג איך דיר! און קומסט דו װידער אַ מאָל,” זאָגט ער, “נו, דו װעטסט זען! איך װעל טאַקע ניט טאָן,” זאָגט ער און הײבט זיך אױף אײן פֿון זײַנע ”.פֿיסלעך, “אָבער איך װאָלט ברעכן דײַן רוקן־און־לענד מיט אײן טריט!”

.נאָך דעם פֿליט ער צוריק צו זײַן נעסט.

”.אָט האָט איר אײַך, קינדערלעך,” זאָגט ער ,“איך האָב דעם געלאָזן הערן. דער װעט ניט קומען דאָ צוריק.“


© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA