Lowlands-L Anniversary Celebration

Frontpage
The Project

Language lists
Languages
Talen
Sprachen
Sprog
Lenguajes
Linguagens
Langues
Языки
Bahasa-bahasa
语言,方言,士话
語言,方言,士話
言語と方言
Languages A–Z
Language Groups
Audio Files
Language information
Wish list

About Lowlands
Beginnings
Reflections
Meet Lowlanders!
Project Team
Contact
Site map
Offline Resources
Gallery
History
Traditions
The Crypt
Travels
Language Tips
Members’ Links
Facebook
Lowlands Shops
  · Canada
  · Deutschland
  · France
  · 日本 Japan
  · United Kingdom
  · United States
Recommended now!

What's new?

Guests...
Please click here to leave an anniversary message (in any language you choose). You do not need to be a member of Lowlands-L to do so. In fact, we would be more than thrilled to receive messages from anyone.
Click here to read what others have written so far.

About the story
What’s with this “Wren” thing?
   The oldest extant version of the fable we are presenting here appeared in 1913 in the first volume of a two-volume anthology of Low Saxon folktales (Plattdeutsche Volksmärchen “Low German Folktales”) collected by Wilhelm Wisser (1843–1935). Read more ...

Sa Bikol
Bikol of Daet, Camarines NorteListen?

Do you wish you could hear this? Click here to find out more!

 

 

Translation: Mary Ann Pardo Egea

Location: Salcedo, Daet, Camarines Norte, & Barangay 1, Mercedes, Camarines Norte, Philippines

Facilitation: Dante Ferry • Featured Guest Contributor

Language information: [Click]Click here for different versions. >


Ang Mayang Pipit

Kaito, igwang nagpupugad na mayang pipit sa sarung sadit na garahe. Parehas nakakalupad ang mga magurang kang ibong ine para iku-a ning makakakan ang saindang mga inakay, kaya’ sulong nawaklat ang mga akeng ine.

Dae naghaloy, umuli’ ang Amang Pipit.

“Ano’ng nangyade digde?” anya, “Sisay ang nagkulog saindo, mga ake’ ko? Natatakot kamong gabos!”

“Naku, Tatay,” sabi ninda. “May nag-abot na maligno munyan-munyan lang. Garu sya napakaisog at katakut-takot. Tinaruman ning hiling ning kanyang mga dakulang mata ang satuyang pugad! Hagas na hagas kami!”

“A, iyo?” sabi ning Amang Pipit. “Saen sya nagduman?”

“E duman po’ sa parteng ito sya nagsireng.” taram ninda.

“Madya kamo.” taram ning mayang pipit. “Susugon ko sya. Dae na kamo maghagas mga ake’ ko. Lagot sya sakuya’” At naglupad na sya para susugon ang maligno.

Sa may pagliko’, ’yung liyon pala ang naglalakaw duman.

Dae iyon ikinahagas ning pipit. Nagdapo’ sya sa likod ning liyon at nag-umpisang anggutan ine. “Anong karapatan mong magduman sa harong ko?” taram nya, “at hinagas mo ang mga ake’ ko?”

Dae sya pigpansin kang liyon at nagpadagos kang saiyang paglalakaw.

Ikinasura ini ning pipit at lalo’ syang inanggutan. “Sinasabi ko saimo, mayo’ lang karapatang magsireng duman at ’pag nagbalik ka pa,” sabi nya, “mahihiling mo! “Talagang habo’ kong gawon ine”, sabi nya, at may kaibahan pang pagtaas ning saiyang sarung bitis, “nguni’ babarian taka ning gulugud sa pamamagitan ning bitis ko sa sarung saglit lang.”

At naglupad na syang papauli’ sa iyang pugad.

“O, iyon mga ake’ ko,” sabi nya, “tinugduan ko na sya ning adal.” “Daing-dae na sya babalik pa.”© 2011, Lowlands-L · ISSN 189-5582 · LCSN 96-4226 · All international rights reserved.
Lowlands-L Online Shops: Canada · Deutschland · France · 日本 · UK · USA